TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2

Sáng ngày 28/9/2023, đoàn Cư Sĩ Áo Trắng tại TP.HCM đã đến thăm và cúng dường Pháp bảo Tam tạng Việt ngữ và Tiểu bộ, Trường Bộ kinh song ngữ Pāli - Việt và Tạng Luật do Trưởng lão Chánh Thân (Bhikkhu Indacanda) phiên dịch Việt ngữ tại Học viện Phật giáo Việt Nam sơ sở 2 Lê Minh Xuân TP.HCM.

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784245383_a22dbff5495b4742a8a04a25e5bc6afe.jpg (934615 KB)

Đoàn 30 người do chị Từ Châu Yến Bình làm trưởng đoàn; đại diện đoàn anh Nguyễn Tiến Sỹ đã tác bạch cúng dường, dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh bao gồm:

 1. Cuốn 10: Trường Bộ Tập 1 (số lượng 40 cuốn)
 2. Cuốn 11: Trường Bộ Tập 2 (số lượng 70 cuốn )
 3. Cuốn 28: Kinh Tiểu Tụng : 337 cuốn
 4. Cuốn 29: Kinh Tập: 208 cuốn
 5. Cuốn 30: Chuyện Thiên Cung Ngạ Quỷ: 57 cuốn
 6. Cuốn 31: Trưởng Lão Ni Kệ: 55 cuốn
 7. Cuốn 39, 40, 41: Bộ Thánh Nhân Ký Sự: 24 cuốn
 8. Cuốn 42: Phật Sử và Hạnh Tạng: 13 cuốn
 9. 1 bộ Tạng Luật tiếng việt: 9 cuốn
 10. Cuốn 44: Tam Tạng Chỉ Nam: 4 thùng, một thùng có 15 cuốn.

Đến Thư viện Trí Quảng tại Học viện với ý nguyện hỗ trợ cho Tăng, Ni sinh đang theo học tại Học viên có thêm tài liệu để nghiên cứu, tu học. Dịp này, Đoàn cũng thông tin về công trình Tam tạng Việt ngữ, Tiểu Bộ, Trường Bộ song ngữ Pāli - Việt do Trưởng lão Bhikkhu Indacanda dày công phiên dịch Việt ngữ.

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784196725_7810febc6beb2f240ab2ff7fbab3ab9e.jpg (848130 KB)

Tiếp đoàn, TT. Thích Nhật Từ- Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt- Phó viện trưởng Học viện cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng điều hành Học viện, đã tán dương chương trình thiện pháp dâng cúng  Pháp bảo đến Thư viện Trí Quảng mà nhóm Phật tử Cư Sĩ Áo Trắng đã làm ngày hôm nay. Qua đây, Thượng tọa cũng giới thiệu qua thư viện Trí Quảng là thư viện Phật giáo lớn nhất hiện nay tại Việt Nam, với các đầu sách rất phong phú, trang thiết bị kiểm duyệt và tra cứu rất hiện đại, Thư viện còn có phòng studio...

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784221225_5f53696c3741851666f2d3ae7b383c7c.jpg (769120 KB)

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784149577_5a4b4b94c59e850790bf9c95db3b375d.jpg (705380 KB)

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784131117_203c5b660cfbada975c5ea01362d2c8c.jpg (648791 KB)

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784271492_0e5199bbe388643c0f9f9ab8a478fa94.jpg (704361 KB)

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784273312_1c2c5fa0e423fe94769080c0d8a95d19.jpg (770691 KB)

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734789011237_3331cd48f2d4fd4ff8230f65716ccc58.jpg (689405 KB)

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784209411_09bfcd09bb73c1abfed634bfe8facfe5.jpg (581744 KB)

TP.HCM: Lễ dâng cúng 900 bộ Pháp bảo Tam tạng kinh đến Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Cơ sở 2 - z4734784230808_fb0408b6d02b3a365e9c47f47c3ddd54.jpg (604176 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất