Thư mời viết bài Hội thảo “Thiền Nguyên thuỷ (Theravāda) từ truyền thống đến hiện đại”

Hội thảo: "Thiền Nguyên thủy (Theravāda): Từ truyền thống đến hiện đại" tại Pháp viện Minh Đăng Quang vào Chủ nhật, ngày 22/10/2023.

1. Mục đích và chủ đề Hội thảo
Với mục đích khám phá thiền Nguyên thủy từ các khía cạnh lịch sử, lý thuyết, kinh nghiệm hành trì, giá trị sức khỏe, trị liệu khổ đau, Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thiền Nam truyền và Hội đồng Quản trị Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức Hội thảo: "Thiền Nguyên thủy (Theravāda): Từ truyền thống đến hiện đại" tại Pháp viện Minh Đăng Quang vào Chủ nhật, ngày 22/10/2023. Qua Hội thảo này, chúng tôi hy vọng tạo ra một diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và ý tưởng đóng góp về Thiền Nguyên thủy. Những bài viết xuất sắc sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu hội thảo, mang đến một nguồn tư liệu quý giá cho cộng đồng nghiên cứu, thiền tập và những người quan tâm.

2. Thông tin Hội thảo
- Đơn vị tổ chức: Trung Tâm Nghiên Cứu & Ứng Dụng Thiền Nam Truyền.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): Chủ nhật, ngày 22/10/2023.
- Địa điểm tổ chức: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, phườngAn
Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức: Hội thảo khoa học, thuyết trình, thảo luận.
- Kỷ yếu hội thảo có phản biện, dự kiến xuất bản trước Hội thảo, có chỉ số ISBN.

3. Quy cách tham luận
Bài tham luận Hội thảo là bài chưa công bố và chưa xuất bản. Ban Tổ chức Hội thảo giữ bản quyền để làm tư liệu, xuất bản Kỷ yếu hội thảo. Giấy mời tham dự Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức gửi riêng.

Dung lượng của tham luận tối thiểu 5.000 từ và tối đa 15.000 từ; mã unicode; font Times New Roman; cỡ chữ 14; khổ giấy A4; sử dụng phong cách cước chú, tài liệu tham khảo và thông tin về tác giả (150 – 200 chữ) ở cuối bài; tóm tắt tham luậntừ 250 – 300 từ.

4. Quy trình tổ chức:
Thời hạn cuối cùng nhận tóm tắt và toàn văn tham luận: trước ngày 10/08/2023.

Thời gian thông báo kết quả phản biện (áp dụng quy trình phản biện kín: ẩn danh tác giả và người phản biện, mỗi tham luận có 2 người phản biện): trước ngày
15/9/2023.

Thời gian tác giả nộp lại báo cáo sau phản biện (phục vụ xuất bản kỷ yếu):
trước ngày 30/9/2023.
5. Thông tin liên hệ
Hộp thư điện tử nhận bài: tt.thien.nguyenthuy@gmail.com

Mọi thông tin cần thiết liên lạc:
- Ni sư Diệu Hiếu: (0968809699)
- Ni Sư Liễu Pháp: (0913916486)
- Sư cô Thánh Thảo: (0842431011)

Rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Thư mời viết bài Hội thảo “Thiền Nguyên thuỷ (Theravāda) từ truyền thống đến hiện đại” - IMG_0437.jpeg (536310 KB)

Thư mời viết bài Hội thảo “Thiền Nguyên thuỷ (Theravāda) từ truyền thống đến hiện đại” - IMG_0438.jpeg (485229 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất