CÁO PHÓ: Hòa thượng Thích Thanh Minh tân viên tịch

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Minh – Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận, Chứng minh đạo sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Thanh Minh thiền viện, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã viên tịch vào lúc 20 giờ, ngày 15 tháng 01 năm 2019 (nhằm ngày 10 tháng 12 năm Mậu Tuất), tại Thanh Minh thiền viện (90 đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận).

15-14.jpg (69 KB)

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Minh – Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận, Chứng minh đạo sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Thanh Minh thiền viện, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 20 giờ, ngày 15 tháng 01 năm 2019 (nhằm ngày 10 tháng 12 năm Mậu Tuất), tại Thanh Minh thiền viện (90 đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận).

Trụ thế: 91 năm, Hạ lạp: 64 năm.

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 19h00, ngày 16 tháng 01 năm 2019 (ngày 11 tháng 12 năm Mậu Tuất). Kim quan được tôn trí tại Thanh Minh thiền viện.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 20h00, ngày 16 tháng 01 năm 2019 (ngày 11 tháng 12 năm Mậu Tuất).

Lễ truy niệm và cung tống kim quan chính thức cử hành vào lúc 05h00, ngày 19 tháng 01 năm 2019 (nhằm ngày 14 tháng 12 năm Mậu Tuất), sau đó làm lễ trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Bình luận
| Mới nhất