Chùa Phước Lâm-Đồng Nai

(Tịnh thất ni chúng chùa Y Sơn) Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: ĐĐ Phước Toàn.

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-1.JPG (120367 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-2.JPG (328108 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-3.JPG (261912 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-4.JPG (288901 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-5.JPG (174281 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-6.JPG (177281 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-7.JPG (275033 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-8.JPG (248359 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-9.JPG (199829 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-10.JPG (265471 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-11.JPG (283307 KB)

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai - phuoc lam-12.JPG (278169 KB)

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 24/3/2017

 

Bình luận
| Mới nhất