Chùa Pháp Quang-TPHCM

414/17 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM. Đt: 08. 8432913. Trụ trì: TT Minh Giác

Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-1.JPG (175686 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-2.JPG (163888 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-3.JPG (132896 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-4.JPG (141165 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-5.JPG (164477 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-6.JPG (150803 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-7.JPG (96205 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-8.JPG (114201 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-9.JPG (113137 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-10.JPG (62916 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-11.JPG (198609 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-12.JPG (187497 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-13.JPG (106193 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-15.JPG (106331 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-16.JPG (51037 KB)Chùa Pháp Quang-TPHCM - phap quang-17.JPG (158693 KB)

 Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 27/3/2017

Bình luận
| Mới nhất