Chùa Phước Hộ-Đồng Nai.

Tổ 21, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụi tì: ĐĐ Minh Huệ. ĐT: 0918 342 115

 

 

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-2.JPG (158832 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-3.JPG (200237 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-4.JPG (90334 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-5.JPG (180840 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-6.JPG (244734 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-7.JPG (228328 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-8.JPG (167851 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-9.JPG (130914 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-10.JPG (143547 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-11.JPG (152568 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-12.JPG (159304 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-13.JPG (221220 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-14.JPG (286951 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-15.JPG (180006 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-16.JPG (160809 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-17.JPG (162416 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-18.JPG (255425 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-19.JPG (238344 KB)

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai. - phuoc ho-20.JPG (212425 KB)

 

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 24/3/2017

Bình luận
| Mới nhất