Chùa Như Pháp-Vĩnh Long

51D, ấp Tân Quới, xã Tân Hòa, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trụ trì: TN Mỹ Hồng.

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-1.jpg (669125 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-2.jpg (737521 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-3.jpg (628930 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-4.jpg (599564 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-4a.jpg (299825 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-5.jpg (589670 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-6.jpg (246405 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-7.jpg (804431 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-8.jpg (647051 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-9.jpg (674335 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-10.jpg (819954 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-12.jpg (839126 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-13.jpg (845773 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-14.jpg (341355 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-15.jpg (808894 KB)

Chùa Như Pháp-Vĩnh Long - nhu phap-16.jpg (559642 KB)

Ảnh chụp ngày 21/2/2017
 
Mha.
Bình luận
| Mới nhất