Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng

Xã Đàm Ri, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trụ trì: ĐĐ Hộ Niệm. ĐT: 093 886 6997

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - dại niem-1.JPG (142899 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - dại niem-2.JPG (169093 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - dại niem-3.JPG (171445 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - dại niem-4.JPG (181203 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - dại niem-5.JPG (211551 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - dại niem-6.JPG (180677 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - medium_sli1491390363.jpg (79435 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - _MG_0481.JPG (270744 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - _MG_0526.JPG (130400 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - _MG_0549.JPG (89259 KB)

Chùa Đại Niệm-Lâm Đồng - dại niem-0.JPG (185441 KB)

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 20/3/2017

Bình luận
| Mới nhất