Lễ kết giới sima chùa Đại Lộc

Lễ kết giới sima chùa Đại Lộc tại Varanasi _ Ấn Độ_ ngày 5/12/2014 nhằm ngày 14/10 Giáp Ngọ
Bình luận
| Mới nhất