Chùm ảnh Lễ khánh thành chùa Đại Lộc

Chùm ảnh Lễ khánh thành chùa Đại Lộc tại thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 6 tháng 12 năm 2014

le-khanh-thanh-dai-loc-1.jpg (102 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-2.jpg (108 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-3.jpg (74 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-4.jpg (46 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-5.jpg (56 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-6.jpg (102 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-7.jpg (105 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-8.jpg (113 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-9.jpg (79 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-10.jpg (29 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-11.jpg (44 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-12.jpg (113 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-13.jpg (141 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-14.jpg (105 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-15.jpg (112 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-16.jpg (109 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-17.jpg (128 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-18.jpg (118 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-19.jpg (99 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-20.jpg (86 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-21.jpg (118 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-22.jpg (113 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-23.jpg (109 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-24.jpg (117 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-25.jpg (46 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-26.jpg (46 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-27.jpg (96 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-28.jpg (112 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-29.jpg (59 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-30.jpg (65 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-31.jpg (66 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-32.jpg (121 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-33.jpg (124 KB)

le-khanh-thanh-dai-loc-34.jpg (124 KB)

 

Photo: Tuấn Nguyễn

 

 

Bình luận
| Mới nhất