Trọn bộ Chú giải Kinh Pháp Cú (Cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp Minh dịch)

Xin mời quý vị download bản ebook trọn bộ Chú giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada-aṭṭhakathā) do ngài Trưởng lão Hòa thượng Pháp Minh phiên dịch.

Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya) trong Kinh tạng Pāli (Suttanta Piṭaka). Đây là một quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, kể cả hệ phái Nam tông lẫn Bắc truyền. Dhammapada là tập hợp 423 bài kệ do đức Phật thuyết ra trong nhiều dịp khác nhau, được sắp xếp trong 26 phẩm. Mỗi bài kệ chứa đựng một nội dung tu học rất sâu sắc và phong phú, không thể nào chỉ đọc một lần mà hiểu hết được. Cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, tra cứu các bản chú giải, và suy nghiệm từ các tu chứng tự thân thì mới mong thông ngộ và thấu đạt ý nghĩa của các lời dạy cao quý đó. Vì thế, bộ Chú giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada-aṭṭhakathā) do đức Cố Trưởng lão Hòa Thượng Pháp Minh dịch trọn vẹn chia thành bốn bộ xem như là bộ Chú giải căn bản nhất được hoàn thiện tại Việt Nam. Nếu đọc qua bài kệ, chúng ta chưa hiểu được hết ý nghĩa sâu xa thì chắc chắn đọc qua bộ Chú giải này, chúng ta sẽ hiểu thêm được duyên sự câu kệ và cả ý nghĩa mà đức Phật muốn nói đến. Mỗi một bài kệ, mỗi một duyên sự là một đề tài tu tập, một hướng đi mới cho mỗi người con Phật trên con đường tu học để tiến đến đạo quả giải thoát. Vì thế, chúng tôi xin được phép giới thiệu đến quý vị trọn bộ Chú giải Kinh Pháp Cú phiên bản ebook, để quý vị thuận tiện trong việc download và có thể xem trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin vui lòng download file theo đường link dưới đây:

Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyển 1

Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyển 2

Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyển 3

Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyển 4

 

Nguồn tài liệu: Trung tâm Hộ Tông

Bình luận
| Mới nhất