Chùa Nam Tông - TpHCM

220/110/166/1 thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, TpHCM. ĐT: 08. 8754 246, 08. 8858 099. Trụ trì: Đại đức Thiện Hạnh.

Chùa Nam Tông được xây dựng vào năm 1969 do Hòa thượng Hộ Giác, Hòa thượng Siêu Việt, tín nữ Lưu Quỳnh Hoa và gia đình họ Lưu kiến tạo.

Các đời trụ trì: HT Hộ Giác (1970-1981), HT Siêu Việt (1981-1992), ĐĐ Thiện Hạnh (1992-nay)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-1.JPG (202932 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-2-chanh dien.JPG (245460 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-3-chanh dien.JPG (173648 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-4.JPG (164483 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-5.JPG (104060 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-6-thap sieu viet.JPG (164215 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-7-tuong sieu viet.JPG (135328 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-8.JPG (229931 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-9-sariputta.JPG (190240 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-10.JPG (214512 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-11-upali.JPG (207485 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-12.JPG (304963 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-13.JPG (222862 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-14.JPG (100556 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-16.JPG (211449 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-17.JPG (294628 KB)

Chùa Nam Tông - TpHCM - nam tong-18.JPG (199919 KB)

 

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 22/5/2017

Bình luận
| Mới nhất