Chùa Giác Quang - Tp HCM

47 Lương Văn Can, P.15, Q.8, TpHCM.Trụ trì: ĐĐ Thiện Đạt.

Ngôi chùa Giác Quang được thành lập năm 1945. Đây là ngôi chùa thứ hai do Cố Hòa thượng Giác Quang khai sáng.

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-1.JPG (172588 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-2-chanh dien.JPG (190866 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-3-chanh dien.JPG (213152 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-4.JPG (208711 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-5.JPG (100545 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-6.JPG (107995 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-7.JPG (219778 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-8-thờ tổ.JPG (185687 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-9-tuong ngai gquang.JPG (168010 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-10.JPG (269127 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-11.JPG (233872 KB)

Chùa Giác Quang - Tp HCM - giac quang-12.JPG (126765 KB)

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 24/5/2017

 

Bình luận
| Mới nhất