Lễ kết giới sima chùa Đại Lộc

phatgiaonguyenthuy.com In trang
Lễ kết giới sima chùa Đại Lộc tại Varanasi _ Ấn Độ_ ngày 5/12/2014 nhằm ngày 14/10 Giáp Ngọ

 

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda