Thông báo hùn phước tái bản sách Phúc Hành Tông

07/05/2021

Sách đã được in 2 lần và do nhu cầu của độc giả nên nay chúng tôi sẽ cho tái bản lần nữa quyển Phúc Hàng Tông - nền tảng của hành động phước thiện - do Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya biên soạn, bhikkhu Abhisiddhi chuyển ngữ từ tiếng Thái sang Việt.

Tặng sách Ánh Sáng Của Tuệ

25/04/2021

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, nằm trong khuôn viên chùa Bửu Quang, số 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có tặng sách Ánh Sáng Của Tuệ. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện. Xin liên hệ trực tiếp quản thư: Cư sĩ Bính, điện thoại 0908 475 521

Thông báo hùn phước tái bản sách thiền

29/03/2021

ÁNH SÁNG CỦA TUỆ, SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN, và THẤY BIẾT RÕ DUYÊN TRỢ của Ngài Thiền sư Pa Auk Tawya Sayadaw là bộ sách không thể thiếu cho những ai đang thực hành thiền vipassana. Bộ sách thiền nâng cao này chỉ rõ khi đi vào phần tuệ sẽ như thế nào. Và cao hơn nữa là cách quán về duyên.

Tặng sách Kamma-Nghiệp Trong Kiếp Sống Này

25/02/2021

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có tặng sách Kamma-Nghiệp Trong Kiếp Sống Này (Tác giả: Sayadaw Nandamālābhivaṃsa ). Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì liên lạc trực tiếp quản thư theo giờ hành chánh: Cư sĩ Bính, đt 0908 475521.

Tặng sách 15 ngày vun bồi lòng tốt

02/12/2020

Cuốn đầu tiên của tủ sách " Cùng con thực hành lời Phật" 15 NGÀY VUN BỒI LÒNG TỐT

Cuốn sách này dành cho các bạn nhỏ từ 7 đến 12 tuổi. Thông qua những bài đọc, bài tập cảm xúc và những việc làm đơn giản hằng ngày, các con sẽ tự mình thực hiện việc giữ gìn đạo đức theo 5 giới của nhà Phật. 

Tặng sách Giáo trình Siêu lý Trung học 3

24/07/2020

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có tặng sách Giáo trình Siêu lý Trung học 3 (Biên soạn: Bhikkhu Saddhammajotika Dhammācariya). Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì liên lạc trực tiếp quản thư theo giờ hành chánh: Cư sĩ Bính, đt 0908 475521.

Tặng sách Kamma-Nghiệp vào lúc tử và tái tục

30/06/2020

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có tặng sách Kamma-Nghiệp vào lúc tử và tái tục (tác giả: Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa). Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì liên lạc trực tiếp quản thư theo giờ hành chánh: Cư sĩ Bính, đt 0908 475521.

Thông báo hùn phước in sách Giáo trình Siêu lý Trung học 3/3

16/06/2020

Nếu ai biết về tạng Abhidhamma chắc sẽ biết bộ Dhātukathā, ngài TL. Tịnh Sự dịch là Nguyên chất ngữ. Từ ‘dhātukathā’ dịch là lời giải thích về giới hay nguyên chất ngữ. Bộ sách này được đức Phật thuyết bằng cách lấy những câu đề là thực tính pháp và dưới dạng tự vấn-đáp gọi là đầu đề, có tổng cộng 371 câu.

Tặng sách Sổ tay nghiên cứu Vô tỷ pháp

10/06/2020

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có tặng sách Sổ tay nghiên cứu Vô Tỷ Pháp (Biên soạn: Visischaysuvan) & Vô tỷ pháp là Phật ngôn (Biên soạn: Bhikkhu Gandhasarabhivamsa), Việt dịch: Tk Siêu Thành. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì liên lạc trực tiếp quản thư theo giờ hành chánh: Cư sĩ Bính, đt 0908 475521.

Thông báo hùn phước in sách Kamma-Nghiệp vào lúc tử và tái tục

29/05/2020

Sự tử-sanh nối tiếp như những miếng ván liên tục liền kề không khe hở tạo thành một chiếc cầu dài hay ngắn cho chí nguyện mỗi người. Ai cũng có bờ bên kia để đến. Trên chiếc cầu ấy, chỉ đơn độc mỗi mình ta với từng bước chân lẻ loi. Không ai có thể đồng hành với ta trong cuộc sanh tử ngoài nghiệp của chính mình.