Xuân Ất Mùi tại thiền viện Thiện Minh

28/01/2019

Mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi 2015.

Buổi chia sẻ Phật pháp

22/01/2019

Giảng sư: Đại đức Tuệ Dũng.
Tại Thiền viện Thiện Minh ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi

Kệ niệm ân phụ mẫu

22/01/2019

Trích trong Tác phẩm: Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy (Chủ biên: ĐĐ Thiện Minh)

Phổ nhạc: Khánh Linh

Ca sĩ: Bích Phượng

Báo ân phụ mẫu

21/01/2019

Giảng sư: HT Giới Nghiêm

Tiểu kinh Saccaka

21/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu, ngày 1-6 -1993

32 tướng tốt của bậc trượng phu

17/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu

Ngày 13/9/1994

Tâm lý xuất gia

17/01/2019

Giảng sư: TT Thiện Minh.
Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 20/6 Ất Mùi

Pháp môn hành thiền niệm hơi thở

16/01/2019

Giảng sư : HT Thích Minh Châu (ngày 10/06/1995)

Điều thịnh suy trong quốc gia và giáo hội

16/01/2019

Giảng sư: ĐĐ Thiện Minh. Thiền viện Thiện Minh (Vĩnh Long), ngày 20/3 Ất Mùi

Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh năm 2015

12/01/2019

Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long) vào ngày 27/9 năm Ất Mùi