Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 3/5

22/02/2020

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy hội nhập và phát triển.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 2/5

22/02/2020

Chủ đề: Những vấn đề về triết học và Phật học.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa-phần 1/5

22/02/2020

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa được tổ chức vào ngày 18 tháng 1 năm 2014.

Sống an lành

16/02/2020

GS: Đại đức Chánh Kiến. Giảng tại đạo tràng Giáo Bảo Hoa, chùa Bửu Quang, ngày 8/7/2012 (20/5 Nhâm Thìn)

Phước báu

09/02/2020

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh. Giảng tại Đạo tràng Minh Hiếu, ngày 1/6/2011 (30/5 Tân Mão)

Báo hiếu công ơn cha mẹ

19/06/2019

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh - Trụ trì Thiền viện Thiện Minh - Vĩnh Long.

Bào giảng tại chùa Bửu An-Vĩnh Long

5 điều quán tưởng

04/03/2019

Bài hát được phổ nhạc theo bài kinh 5 diều quán tưởng- kinh nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy

Lễ bái Phụ Mẫu

04/03/2019

Bài hát được phổ nhạc theo bài kinh Lễ bái Phụ Mẫu- kinh nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy

Ngọc Minh

04/03/2019

GS: ĐĐ Thiện Minh. Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 34 tại Tịnh xá Ngọc Minh, ngày 11/2/2014

Mười loại thức ăn

30/01/2019

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh.
Giảng tại thiền viện Thiện Minh ngày 20/9 (nhuần) năm Giáp Ngọ.