Ai mua xe rác

16/05/2018

Ai Mua Xe Rác được Thượng tọa Thích Trí Siêu dịch thoát nghĩa từ tựa đề tiếng Anh “Who ordered this truckload of dung” của Hòa thượng Ajahn Brahm. Dịch sát nghĩa, tựa đề nguyên tác có thể chuyển ngữ trong tiếng Việt là “ai đã đặt mua xe phân này".

Tu theo Phật

11/02/2018

Giảng sư: sư Chánh Định

Giảng tại: Chùa Phật Học Xá Lợi - 89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM

Tập tánh không giận

11/02/2018

Giảng sư: Thượng tọa Thích Bửu Chánh

Tình thầy trò

16/06/2017

Bài pháp "Tình thầy trò" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh tại Khóa tu Một ngày an lạc (24/04/2017)

Lễ bái Tam bảo

10/03/2017

- Arahaṃ sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi.
Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh đẳng, chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn. (1 lạy)
- Svākhato Bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi
Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. (1 lạy)
- Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṅgho sanghaṃ namāmi.
Nhất tâm đảnh lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của đức Thế tôn, các ngài là bậc hoằng truyền chánh pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. (1 lạy)

Đức Phật

29/12/2016

Giọng đọc: NGỌC SAN. Bản thuyết minh của nhóm diễn viên lồng tiếng TNS Online Entertainment phát tâm thực hiện dựa theo bản dịch của Huệ Quang. Đón xem tập 01 vào ngày 10.01.2017.

Xuất gia là khó

14/08/2016

Giảng sư: ĐĐ. Thiện Minh

Phương trời thong dong 2

14/08/2016

Giảng sư: TT. Thiện Minh

Vu Lan 2016

14/08/2016

Giảng sư: TT. Bửu Chánh

Hồi hướng

05/07/2016

Udetayañcakkhumā (Apetayañcakkhumā) ekarājāharissavaṇṇo paṭhavippabhāso taṃ taṃ namassāmi harissavaṇṇaṃ paṭhavippabhāsaṃ