Báo ân phụ mẫu

21/01/2019

Giảng sư: HT Giới Nghiêm

Tiểu kinh Saccaka

21/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu, ngày 1-6 -1993

32 tướng tốt của bậc trượng phu

17/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu

Ngày 13/9/1994

Tâm lý xuất gia

17/01/2019

Giảng sư: TT Thiện Minh.
Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 20/6 Ất Mùi

Pháp môn hành thiền niệm hơi thở

16/01/2019

Giảng sư : HT Thích Minh Châu (ngày 10/06/1995)

Điều thịnh suy trong quốc gia và giáo hội

16/01/2019

Giảng sư: ĐĐ Thiện Minh. Thiền viện Thiện Minh (Vĩnh Long), ngày 20/3 Ất Mùi

Pháp tu lục hòa

06/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu. Bài giảng ngày 6/11/1993

Kinh Bát Thành

28/12/2018

Giảng sư: HT Thích Minh Châu

Tam quy ngũ giới

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Nhiệm màu của sự cúng dường

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)