Chùa Pháp Trụ-Đồng Nai

05/04/2017

Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Trụ trì: ĐĐ Pháp Đạo. ĐT: 091 817 5383

Chùa Phước Thịnh-Đồng Nai

05/04/2017

Tổ 4, ấp 3, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: ĐĐ Phước Nguyện. ĐT: 093 830 6839

Chùa Linh Phước-Đồng Nai

05/04/2017

Tổ 9, ấp 4, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Trụ trì: ĐĐ Pháp Hương (Lê Hồng Phong). ĐT: 094 936 6777

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai.

05/04/2017

Đường 129, ấp Bàu Mây, xã Thú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.Trụ trì: ĐĐ Pháp Việt. ĐT: 091 303 3378

Tịnh thất Nguyên Không-Đồng Nai.

04/04/2017

Tổ 4, Ấp 9, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.Trụ trì: ĐĐ Phước Tùng. ĐT: 093 839 3639

 

Chùa từ Thiện - Đồng Nai

03/04/2017

Km 90, ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Trụ trì: TT Pháp Đăng. ĐT: 093 284 5221

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai

03/04/2017

(Tịnh thất ni chúng chùa Y Sơn) Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: ĐĐ Phước Toàn.

Chùa Y Sơn-Đồng Nai

01/04/2017

Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Đối diện chùa Phước Sơn) Trụ trì: ĐĐ Phước Quang

 

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai.

01/04/2017

Đồi Lá Giang, 368 suối Tân Cang, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: TT Bửu Chánh. ĐT: 098 111 9559

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai.

01/04/2017

Tổ 21, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụi tì: ĐĐ Minh Huệ. ĐT: 0918 342 115