Như Quang

Nỗi lòng của tác giả khi viếng bốn chỗ động tâm - Ấn Độ

LUMBINI

 

Đóa sen tinh khiết ra đời

Trần gian nở rộ những lời khai tâm

Kính dâng những giọt lệ thầm

Tri ân Bồ Tát xả thân vì đời

 

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

 

Nghiêng thân lễ bái Bồ Đề

Nơi xưa Phật ngự, con về tĩnh tâm

Đạo Tràng nghi ngút hương trầm

Thơm lời Phật dạy: tinh cần chuyên tu

 

SARNATH

 

Nghe lời Kinh Chuyển Pháp Luân

Vườn Nai rộn rã mùa Xuân cuộc đời

Tứ Diệu Đế để lại đời

Cúi xin dâng phật triệu lời tri ân

 

KUSHINAGAR

 

Phật nằm ngủ giấc thiên thu

Đôi chân sưng mỏi hoằng du cõi trần

Đê đầu đảnh lễ kim thân

“Chớ nên phóng dật,” lời vàng Phật khuyên