TK Ajahn Brahm

Ajahn Brahmavamso Mahathera (tên gọi trìu mến là Ajahn Brahm) sinh năm 1951 tại Anh. Ông xuất thân trong một gia đình lao động và được cấp học bổng vào học ngành Vật lý lý thuyết ở Đại học Cambridge vào cuối những năm 1960. Sau khi tốt nghiệp, ông dạy ở một trường trung học được một năm thì bắt đầu đến Thái Lan và trở thành nhà sư dưới sự giáo huấn của thầy Ajahn Chah Bodhinyana Mahathera.

Trong những năm đầu tu tập, ông được giao nhiệm vụ biên soạn Luật Tạng cẩm nang hướng dẫn tịnh xá Phật giáo bằng tiếng Anh mà sau này đã trở thành kỷ luật tịnh xá tại nhiều tu viện theo trường phái Phật giáo Nguyên thủy ở các nước phương Tây. Sau đó, ông được Giáo hội Phật giáo Úc châu mời đến Perth để hỗ trợ Ajahn Jagaro trong công tác giảng dạy.

Năm 1994, Ajahn Jagaro nghỉ phép và rời khỏi vùng Tây Úc, sau đó một năm thì hoàn tục, đột ngột để lại Ajahn Brahm một mình gánh vác trách nhiệm quản lý tu viện. Mặc cho những tranh cãi ban đầu, Ajahn Brahm đã đảm nhận vai trò này. Ông đã được mời giảng dạy tại nhiều nơi ở nước Úc và châu Á nhờ các bài giảng hứng khởi và vui tươi. Ông còn là phát ngôn viên của Hiệp hội Phật giáo Quốc tế tại Phnom Penh vào năm 2002 và tại 4 hội nghị toàn cầu về Phật giáo.

 

TK Ajahn Brahm - ajahn brahm book.jpg (389425 KB)

Bình luận
| Mới nhất