Dâng y tắm mưa và lễ chúc thọ tại chùa Bát Chánh Đạo 2008

Dâng y tắm mưa và chúc thọ tại chùa Bát Chánh Đạo (Thủ Đức) ngày 12/7/2008 (nhằm ngày 10/6 Mậu Tý)

Bình luận
| Mới nhất