TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Sáng ngày 31/7/2023, tại chùa Bửu Quang (Tp. Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921112141_3b0062b5a2d2a294093f12dc2e447c11.jpg (959473 KB)

Hiện diện tại buổi lễ có chư Tôn Trưởng lão hòa thượng  Thích Hộ Chánh- thành viên HĐCM GHPGVN, chư Tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh Trung ương, Trưởng ban tổ chức; Hòa thượng Thích Bửu Chánh- Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Truyền- Phó ban Tri sự GHPGVN Tp. Thủ Đức, cùng chư Tôn đức thành viên Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ IX, chư Tôn đức Tăng trụ trì các tự viện, Tu nữ và Phật tử đồng về tham dự

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921497206_5cb8f7517365a4ab90bc6b982ceaa04d.jpg (721527 KB)

Về phía chính quyền có: ông Nguyễn Xuân Huệ - Phó phòng Nội vụ Tp. Thủ Đức; bà Lê Thị Phước- Phó Chủ tịch UB MTTQ VN Tp. Thủ Đức; cùng ban ngành đoàn thể phường Bình Chiểu đồng tham dự.

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561920801915_06b5b310656472fd5cf2b617acbf3c05.jpg (974737 KB)

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự nam tông kinh Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết. Sau Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, tại phiên họp ngày 27/12/2022, Ban Thường trực HĐTS đã nhất trí chấp thuận thành phần nhân sự của các Ban – Viện Trung ương. Hôm nay, Phân ban Tăng sự Phật giáo nam Tông kinh Trung ương tổ chức Lễ công bố và trao quyết định, mục đích là để các thành viên có đủ tư cách pháp nhân trong việc tổ chức, triển khai các công tác Phật sự theo Hiến định, thông qua dự thảo Quy chế để trình Ban Thường trực HĐTS phê chuẩn tại kỳ họp sắp tới. Nhất là thảo luận và thông qua chương trình hoạt động toàn nhiệm kỳ, năm 2023 của Ban.

Hòa thượng đánh giá rất cao và tri ân chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử của nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) đã tích cực đóng góp công sức cho Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh Trung ương, nay đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ mới do Ban Thường trực HĐTS phân công.

Hòa thượng tin tưởng những đóng góp to lớn của chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử sẽ là nền tảng, là định hướng để Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh Trung ương nhiệm kỳ IX tiếp tục nhiệm vụ của mình theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

Hòa thượng nhấn mạnh “Với niềm tin cộng đồng trách nhiệm, chúng tôi tin rằng, thành viên Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh Trung ương luôn xem những thành quả đạt được trong 08 nhiệm kỳ qua là nền tảng, là sức mạnh, là động lực để tất cả chúng ta viết tiếp những trang sử vẻ vang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.”

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921671626_7553bb9b17cd5a89fb45f56817727acf.jpg (721212 KB)

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực HĐTS, Hòa thượng Thích Bửu Chánh- Ủy viên Thư ký HĐTS,  thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Tăng sự nam tông kinh Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)  Đại đức Thích Minh Tấn tuyên đọc thành phần nhân sự: chứng minh Hòa thượng Thích Viên Minh; Hòa thượng Thích Thiện Tâm làm Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh và 9 vị thường trực, 22 vị thành viên.

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921168439_bfe8a7d915f96d461302d3c17219f9a1.jpg (742769 KB)

Tiếp theo Thượng tọa Thích Minh Hạnh- Phó Thư ký, Chánh văn phòng, tuyên đọc thông qua quy chế hoạt động của Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) 

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921191132_0b80c4c8986604c441ec19297f0ed27b.jpg (409744 KB)

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh- Chánh thư ký, tuyên đọc bản dự thảo phương hướng hoạt động của Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh 6 tháng cuối năm 2023.

Dâng lời cảm tạ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh- Phó thường trực Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh nhiệm kỳ IX (2022-2023).

Cuối cùng là lễ dâng y mùa mưa tại chánh điện chùa Bửu Quang, theo thông lệ hằng năm của Phật giáo nguyên thủy, trước khi chư Tăng bước vào an cư kiết hạ PL.2567 DL.2023.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ sáng nay:

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921336876_e43acf8aea35469515cc5e0574f671cd.jpg (735503 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921412555_e42ea149bfc7171157f7c45858f1b42c.jpg (844480 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921336876_e43acf8aea35469515cc5e0574f671cd.jpg (735503 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921066011_f3f81b202ba2a3e06bd672393cfb76af.jpg (855926 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921472177_d43eb33eec8697e0e2f2b3a1253318a8.jpg (840265 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921628628_e0733a45f0013f096fbc603fc97a1441.jpg (854644 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921016061_6ff30096a2c582939a6d9c5baabb4fda.jpg (894551 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561920944350_8e44d6a1706cd67f48df81ae773da8f3.jpg (914340 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921586989_71f04b1ca5d1326a678dc8f4df5f8f5c.jpg (934471 KB)TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921740852_9827b5ba736c14f9ab26a7ee5d2d2958.jpg (938238 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921868917_4f015405c002de42bf5e7694dd876e27.jpg (938339 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921381994_a4cc205c8aa3c329516d40251442bff0.jpg (750568 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921457672_a117efeb4189d2aa186d191b911baa0b.jpg (892414 KB)

TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4561921328842_908e0d776729f661060b03ab97d1c81d.jpg (799283 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất