TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh

Sáng ngày 12/11/2023 ( 29/9 năm Quý Mão), tại chùa Phổ Minh (số 2 Thiên Hộ Dương, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina PL.2567 - DL.2023.

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021141785_8cbf5b7390e7b0f68dfbbbf058888515 (1).jpg (300657 KB)

Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Pháp Cao, Hòa thượng Hộ Chánh - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thiện Tâm -Phó Chủ tịch HĐTS đặc trách Nam tông Kinh, Phó ban Tăng sự T.Ư, Trưởng phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, trụ trì chùa Phổ Minh, Trưởng Ban tổ chức; Thượng tọa Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS GHPGVN; cùng chư Tôn đức Tăng trụ trì các tự viện, quý Tu nữ và chư thiện tín trong và ngoài Tp.HCM đồng về tham dự.

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021100643_6f53232b3bd96a8e3940d6ce9d6bf443.jpg (315536 KB)

Toàn thể đạo tràng mở đầu với khóa lễ bái Tam bảo, phát nguyện thọ trì tam quy và ngũ giới, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Thiện Tâm, chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Người Phật tử chân chính, cúng dường đúng chánh pháp” khi ta sống trong tỉnh thức chánh niệm, không ràng buộc không phiền não, buông lơi trong tu tập, dâng y với tấm lòng thành, hoàn toàn không ô nhiễm tạp niệp không phân biệt thì quả lành sẽ trổ một cách rực rỡ bằng ngược lại, với tâm không an vui mà ta đi gieo trồng cây trên ruộng phước, thì ắt sẽ gặt ra những quả đắng và méo mó.

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021144324_d591adbb3fad7637f8c140bc0bbdb47e.jpg (337083 KB)

Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ: “Dâng y Ca-sa".

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021071360_382c1e08269c823ac0d3c73d587de575.jpg (425047 KB)

Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873020994098_7ed0e5af7ca070347c4bf8b354bce188.jpg (360230 KB)

Buổi lễ kết thúc sau khi chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021111709_ef61b1a4714526675a74c19b36bc8354.jpg (302035 KB)

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021117383_0f5a879bfa983d2bf7b3542f3a666632.jpg (351032 KB)

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873020994098_7ed0e5af7ca070347c4bf8b354bce188.jpg (360230 KB)

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021011191_850d6ecc36c5e09b954ccb27768a9313.jpg (276875 KB)

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873020996599_577dcb5b48a9121a15bfa39516a35459 (1).jpg (328688 KB)

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873021122063_2630e15a71073e0fbfadbb503ce6598a.jpg (250712 KB)

TPHCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Phổ Minh - z4873020977876_25e07dff50c4fc92aabc6fa9135fe7c0.jpg (235234 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất