TP.HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh

Sáng ngày 03/11/2023 (20/9 năm Quý Mão), tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina PL.2567 - DL.2023.

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877088287_877f7b699b22723d721e265627a01633.jpg (408455 KB)

Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự T.Ư, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877097400_296e52d57830ea5eb9c05e81987f0731.jpg (251207 KB)

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877245110_33252165aa0fb9e2b897274a666c31e8.jpg (457744 KB)

Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877440803_e2dbf33056162d7ed958de63109bd736.jpg (367275 KB)

Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.

Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.

Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877390994_4be95b2ba8f14f984470f9b419f33db7.jpg (382877 KB)

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877371767_33ebe65c33458703d17ca3efcf507b54.jpg (378940 KB)

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877119957_81e0b87cf473c266dabdd444abc13c77.jpg (592940 KB)

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877277971_edb25018a04128f8de88809872e28b6a.jpg (267663 KB)

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877324912_3ea8033179ea3a4e0c91ccf2673cb7d7.jpg (283459 KB)

TP.Buổi lễ có sự quang lâm Chứng minh của: Hòa thượng Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư, Trưởng Ban quản trị chùa, Trưởng Ban tổ chức; Hòa thượng Hộ Chánh; Hòa thượng Thiện Nhân - đồng Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức, đồng Phó Ban quản trị chùa; Hòa thượng Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, và 2.000 Phật tử cùng vân tập về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh đã diễn ra thời pháp thoại do Hòa thượng Bửu Chánh chia sẻ với chủ đề: “tạo phước tránh nghiệp”. Trong chúng ta đều luôn có thành tố tốt - xấu, nếu ta sống với tâm không thiện lành thì  sẽ trổ nghiệp xấu và khi chúng ta buông bỏ tất cả để trở về với chính mình, chánh niệm tỉnh giác thì quả phước báu sẽ trổ quả lợi ích lâu dài.
Tiếp theo các Phật tử đồng đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành nhiễu y 3 vòng đồng tụng bài kệ Dâng y casa. Kết thúc 3 vòng diễu Phật, các vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Đạo từ trong buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm đã chia sẻ đến các thiện tín trong buổi lễ, “khi chung ta dâng y đến chư Tôn đức Tăng không phân biệt với tâm trong sạch thì phước báu sẽ trổ đến các quý vị bền vững lâu dài”.
Tiếp theo là thời kinh của chư Tôn đức Tăng thực hiện khóa lễ cầu chúc an lành đến các thí chủ và thân bằng quyến thuộc, cùng chư vị cửu huyền thất tổ được về cõi an lành.
Kết thúc buổi lễ, Đại đức Minh Tấn dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ, Phật tử đã dành chút thời giờ đến tham dự lễ dâng y kathina tạ chùa Bửu Quang.
HCM: Đại lễ dâng y Kathina 2023 tại chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - z4844877354075_b7574249e9dc43263c14b303c2963383.jpg (263219 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất