Thông báo thứ 6: Phạm vi ôn tập cho kỳ thi khảo hạnh Đại giới Đàn Trí Tịnh PL. 2561.

Sáng nay 18/4/2018, BTS GHPGVN TP.HCM đã ra thông báo số 124/TP.BTS do HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký về phạm vi ôn tập cho các giới tử trong kỳ thi khảo hạnh Đại giới Đàn Trí Tịnh PL. 2561.

Nội dung thông báo nêu rõ, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Trí Tịnh thông báo đến toàn thể Giới tử tham gia kỳ thi Tuyển Phật trường Đại Giới đàn Trí Tịnh PL. 2561 cần lưu tâm một số gợi ý ôn tập với các nội dung như sau:

A.   PHẦN THI TRẮC NGHIỆM:

Phần thi câu hỏi trắc nghiệm gồm có 100 câu hỏi với thời gian 30 phút (dành cho Tỳ kheo, Tỳ kheo ni và Thức xoa ma na)50 câu hỏi với thời gian 20 phút (dành cho Sa di và Sa di ni) được tập trung với các nội dung gợi ý ôn tập như sau:

1.     Phật Học Phổ Thông:

-   Nội dung 37 phẩm trợ đạo

-   Các thuật ngữ Phật học cơ bản

-   Cuộc đời Đức Phật, Lịch sử Phật giáo Việt Nam.

-   Thuộc lòng 02 thời công phu.

-   Nội dung tổng quát của các kinh cơ bản như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Vu Lan, …….,

2.      Luật:

-   Phần Chánh văn (âm Hán văn, nghĩa Việt ngữ) về 10 Giới Sa di, Tỳ ni, Oai nghi và Quy Sơn Cảnh sách (chủ yếu là những phần cơ bản, trọng tâm phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện nay)

3.     Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đã điều chỉnh lần thứ VI)

-   Tổng thể về Lời nói đầu, các Chương và Điều của Hiến chương (chủ yếu là những Chương/điều thiết thực đối với các giới tử cần phải biết).

-   Kiến thức cơ bản về sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-   Tôn danh của quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và Tp. Hồ Chí Minh.

4.     Nội quy Ban Tăng sự Trung ương

-   Tổng quát về các Chương/Điều (chủ yếu là những Chương/điều thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của các giới tử cần phải biết).

B.   PHẦN THI VIẾT:

Phần thi viết với thời gian 60 phút dành cho tất cả Giới tử được tập trung với các nội dung gợi ý như sau:

-  Kiến thức cốt lõi về Phật học.

-  Nêu lên được phần cảm nghĩ và tư tưởng nhận thức của mình đối với việc góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với Pháp luật của Nhà nước hiện nay.

Được biết, thông báo đã được gửi đến Hội Đồng Điều Hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM, Ban Điều Hành Lớp Cao/ Trung cấp giảng sư, Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Phật Học, Ban Điều hành Lớp Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang, Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện trên đia bàn TP.HCM.

 

BTV
Theo phatgiaotphcm
Bình luận
| Mới nhất