Thông báo thứ 4: Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018

Theo thông tin từ Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 sẽ diễn ra từ ngày 07 - 12 tháng 5 năm 2018 (nhằm 22 - 27/3/ Mậu Tuất), và chính thức khai mạc vào ngày 08/5/2018 (nhằm 23/3/ Mậu Tuất).  

 

             Chương trình được ấn định như sau: 

 

Thứ Tư – ngày 02/05/2018: (nhằm 17/3/ Mậu Tuất):

 • 06 giờ 00 : Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa vân tập Tuyển Phật trường  (Việt Nam Quốc tự).
 • 07 giờ 30 - 09 giờ 00: Khảo thí Giới tử Tỳ kheo,  Tỳ kheo ni,  Thức xoa
 • 09 giờ 30 - 11 giờ 00: Khảo thí Giới tử Sa di, Sa di ni

Kết quả khảo thí Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2561: Ban Tổ chức Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2561 sẽ gởi danh sách các Giới tử trúng tuyển về Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận/Huyện, Lãnh đạo các Viện/ Trường/ Lớp Phật học tại Tp.Hồ Chí Minh. Đối với các Giới tử ngoài các trường hợp nêu trên cần theo dõi kết quả trên Website: phatgiaotphcm.vn  của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.

v Chủ Nhật – ngày 06/5/2018: (nhằm 21/3/ Mậu Tuất):

 - BUỔI SÁNG: (06 giờ 00 - 08 giờ 00)

Tất cả Giới tử (Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di, Sa di ni) được trúng tuyển tại kỳ khảo thí Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2561 làm thủ tục nhập Giới trường tại các Giới trường được quy định :

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di tập trung tại Giới trường Việt Nam Quốc Tự

- Giới tử Tỳ kheo ni tập trung tại Giới trường chùa Từ Nghiêm (Quận 10)

- Giới tử Thức xoa tập trung tại Giới trường chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh)

- Giới tử Sa di ni tập trung tại Giới trường chùa Huê Lâm (Quận 11) 

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tập trung tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh)

-  Giới tử Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni Hệ phái Khất  tập trung tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp)

 

Các Giới tử đến Giới trường đúng giờ quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải quyết các trường hợp trễ giờ quy định.

 - BUỔI CHIỀU: Các Giới trường sinh hoạt Giới tử về Thanh quy Giới đàn, những quy định trong thời gian ở tại Giới trường.

v Thứ Hai  - ngày 07/5/2018: (nhằm 22/3/ Mậu Tuất):

- Các Giới trường tập trung hướng dẫn Giới tử chuyên tâm Lễ Sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm tiếp thọ giới pháp; học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức Thiền gia hằng ngày: Quá đường, Công phu, Tọa thiền, Hô canh, Tuần chiếu …

- Buổi chiều ngày 07/5/2018 (22/3/Mậu Tuất), tất cả các Giới trường hướng dẫn Giới tử diễn tập phương thức đăng Đàn, kiểm tra Y bát, v.v...

- Buổi tối các Giới trường tổ chức cho các Giới tử thi tụng Luật theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, 04 quyển Luật Trường hàng; Sa di, Sa di Ni 02 quyển Luật Trường hàng. Căn cứ vào kết quả thi tụng Luật của các Giới trường, chọn ra các Giới tử ưu tú để khen thưởng.

Thứ Ba - ngày 08/5/2018: (nhằm 23/3/ Mậu Tuất):

KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TỊNH

TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ 

-            06 giờ 00 : Đại chúng vân tập

-            07 giờ 00 : Chư Tôn đức Giới sư niêm hương lễ Tổ

-            08 giờ 00 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn TRÍ TỊNH

 • Niệm Phật cầu gia bị
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự
 • Lời  khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban tổ chức
 • Cung tuyên tiểu sử Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
 • Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn

+ Số lượng Giới tử

+ Tuyên đọc danh sách Ban Tổ chức, Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử……..

 • Tuyên bảng Thập sư phương trượng Đại Giới đàn
 • Phát nguyện của giới tử
 • Đạo từ Hòa thượng Chứng minh
 • Hồi hướng

-       09 giờ 30 : Lễ khai Chung-Bảng Đại Giới trường

-       10 giờ 30 : Thọ trai – Kinh hành

-       13 giờ 30 : Khai đạo Giới tử 

-           15 giờ 00 : Các giới tử Tỳ kheo, Sa di (Bắc tông) ở lại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự, các giới tử khác trở về các Giới trường của mình.

-       16 giờ 30 : Dược thạch

-       17 giờ 30 : Lễ Sám hối

-       19 giờ 00 : Tuần chiếu

-       22 giờ 00 : Chỉ tịnh

v  Thứ Tư - ngày 09/5/2018 (nhằm 24/3/ Mậu Tuất):

-       06 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng 

-       07 giờ 00 : Các Giới trường tấn đàn truyền: Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giớiThức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới.

-       11 giờ 30 : Thọ trai (Sau khi thọ trai, Giới tử của các Giới trường truyền Thức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới đảnh lễ tri ân, cúng dường cảm tạ chư Tôn Giới sư, Ban Điều hành Giới trường và Hồi hướng – tán đàn (tùy tình hình thực tế của các Giới trường).

-      14 giờ 00  : Các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma (Việt Nam Quốc Tự; TX.Trung Tâm - Q.Bình Thạnh).

-       20 giờ 00 : Tuần chiếu….

-       22 giờ 00 : Chỉ tịnh

Thứ Năm - ngày 10/5/2018: (nhằm 25/3/ Mậu Tuất)

-         06 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng 

-         07 giờ 00 : Các Giới trường tiếp tục tấn đàn Truyền: Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới.

-         11 giờ 30 : Thọ trai

-         14 giờ 00 : Các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma (Việt Nam Quốc Tự; TX.Trung Tâm - Q.Bình Thạnh).

vThứ Sáu - ngày 11/5/2018 (nhằm 26/3/ Mậu Tuất):

Các Giới trường Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni (Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ) tổ chức nghi thức Cổ Phật Khất Thực trong Giới trường. Cung thỉnh chư Tôn đức Ban Tổ chức – Ban Điều hành của Giới trường đến tham dự. Nên tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống, giữ thanh tịnh của Giới trường. 

-    17 giờ 00 : Các Giới trường Tỳ kheo (TX. Trung Tâm, chùa Bửu Quang) đưa Giới tử về Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự tham dự Lễ thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.

-         18 giờ 00 : Đăng đàn thuyết U Minh giới.  (Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự).  Sau Lễ thuyết U Minh Giới, các Giới tử trở lại Giới trường trụ xứ Tuần chiếu-chỉ tịnh 

Thứ Bảy - ngày 12/5/2018: (nhằm 27/3/ Mậu Tuất)

-         06 giờ 00 : Đại chúng thọ Bồ Tát giới vân tập  (Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự)

-         06 giờ 30 : Chư Tôn đức Giới sư quang lâm

-         07 giờ 30 : Tấn đàn truyền Bồ tát giới

-         09 giờ 30 : Cúng dường tạ đàn

-         10 giờ 00 : Thọ trai

-         11 giờ 00 : Bế mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh PL. 2561 - DL. 2018 

 

Chương trình này áp dụng chung cho tất cả các Giới trường thuộc Đại Giới đàn  TRÍ TỊNH  PL.2561 - DL.2018 do Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

 

VP.BTS GHPGVN TP.HCM

Theo: http://giaohoiphatgiaotphcm.vn

Bình luận
| Mới nhất