ĐẠI GIỚI ĐÀN "BỬU HUỆ" - THÔNG BÁO SỐ 2: HỒ SƠ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

HỒ SƠ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Các vị Giới tử - Tu nữ - Sa di - Tỳ kheo cần lưu ý một số điều sau đây:

 

Hãy vui lòng vào Zalo 0903 394 975 và điện thoại liên lạc 0903 394 975 sẽ thấy các loại giấy tờ có liên quan đến việc xin thọ giới của Giới tử - Tu nữ - Sa di - Tỳ kheo như sau:

 

1. Bảng thông báo về việc Nhận Hồ Sơ Giới Tử Xin Đăng Ký Thọ Giới Tại Giới Trường PGNT Kinh TP HCM Trực Thuộc Đại Giới Đàn “Bửu Huệ” PL.2567 - DL.2023.

2. Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của UBND Phường, Xã


3. Đơn xin Thọ Giới Tỳ kheo / Sadi / Tỳ khe oni / Sa di ni(Tunữ) phải có ký tên và đóng dấu của một trong ba vị Bổn sư / Y chỉ sư / Trụ trì. Nếu có xác nhận của Ban Trị Sự Phật Giáo Quận, Huyện thì tốt, ngược lại cứ nộp lên Ban Điều hành Giới trường PGNT Kinh TPHCM để được xem xét và giúp đỡ cho giới tử.


4. Giấy chứng nhận xuất gia để dành cho các sư đã xuất gia Sa di hoặc Tỳ kheo mà chưa có giấy công nhận của Giáo hội Phật Giáo. Vui lòng điền vào chỗ trống và phải có chữ ký của Bổn sư và Trụ trì.


5. Các Thủ tục đính kèm:

-  01 Bản sao chứng điệp Sa di có thị thực. (nếu có)

-  01 Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc tương đương có thị thực. (nếu có)

-  01 Bản sao Bằng Trung Cấp Phật Học có thị thực. (nếu có)

-  01 Bản sao CCCD có thị thực.

-  01 giấy khám sức khoẻ.

-  03 ảnh 3x4, chụp chính diện.


6. Các vấn đề khác:

-  Miễn phí toàn bộ cho các Giớ tử - Tu nữ - Sa di - Tỳ kheo phát tâm trong sạch thọ giới tại Giới trường PGNT Kinh - TPHCM.

-  Thọ Giới Tu nữ, Giới tử mặc y áo màu trắng.

-  Thọ Giới Sa di và Tỳ kheo, Giới tử mặc y áo màu vàng.

-  Tài liệu học tập để khảo thí Ban Tổ Chức Giới Đàn sẽ cung cấp sau.

-  Mọi thông tin liên quan Giới trường PGNT Kinh TPHCM sẽ có thông báo tiếp.

-  Điện thoại liên lạc của giới tử:...............................................................

Ban Điều hành
Giới Trường PGNT Kinh TPHCM

THÔNG BÁO SỐ 2: HỒ SƠ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN - Screenshot 2023-04-12 at 07.53.10.png (451600 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất