Thông báo mở khóa thiền tại Thiền viện Nguyên Thủy-Q.2

Năm nay, Thiền viện Nguyên Thủy sẽ khai mở Khóa Thiền Quán Siêu Lý “Vipassanā - Tứ niệm xứ, năm 2020”, do Thiền sư Dhammamāmaka, quốc tịch Việt Nam dạy, và Luận Sư Dhammasāro dạy khóa Học Siêu Lý kể từ ngày 6-08-2020 đến ngày 29-1-2021.

Thiền viện Nguyên Thủy

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Thiền viện Nguyên Thủy xin thông báo với chư Tăng Ni, Phật tử và các thiền sinh được rõ:

Theo truyền thống hằng năm khi nhập Hạ, Thiền viện Nguyên Thủy thường tổ chức Các Khóa Thiền cho chư Tăng Ni, Phật tử tu học. Năm nay Thiền viện Nguyên Thủy sẽ khai mở Khóa Thiền Quán Siêu Lý “Vipassanā - Tứ niệm xứ, năm 2020”, do Thiền sư Dhammamāmaka, quốc tịch Việt Nam dạy, và Luận Sư Dhammasāro dạy khóa Học Siêu Lý kể từ ngày 6-08-2020 đến ngày 29-1-2021, gồm 02 Đợt Thiền Siêu Lý:

 

Đợt 1: 5 Hành 5 Học trong 3 tháng Hạ,

Từ ngày 6/08/2020 (17-06 âl) đến ngày 29/10/2020 (13-09 âl);

Khóa Hành 1: từ 6-08-2020 đến ngày 15-08-2020.

Khóa Học   1: từ 16-08-2020 đến 22-08-2020

Khóa Hành 2: từ 23-08-2020 đến ngày 1-09-2020.

Khóa Học   2: từ 2-09-2020 đến 8-09-2020

Khóa Hành 3: từ 9-09-2020 đến ngày 18-09-2020.

Khóa Học   3: từ 19-09-2020 đến 25-09-2020

Khóa Hành 4: từ 26-09-2020 đến ngày 5-10-2020.

Khóa Học.  4: từ 6-10-2020 đến 12-10-2020

Khóa Hành 5: từ 13-10-2020 đến ngày 22-10-2020.

Khóa Học   5: từ 23-10-2020 đến 29-10-2020

Nghỉ Lễ Dâng y Kathina 2020 (1 tháng)

 

Đợt 2: 3 Hành 2 Học sau Lễ Dâng Y ,

Từ ngày 17/12/2020 (17-10 âl) đến ngày 13/01/2020 (19-12 âl);

Khóa Hành 6: từ 17-12-2020 đến 26-12-2020.

Khóa Học 6: từ 27-11-2020 đến 2-1-2021

Khóa Hành 7: từ 3-1-2021 đến 12-1-2021.

Khóa Học 7: từ 13-1-2021 đến 19-1-2021

Khóa Hành 8: từ 20-1-2021 đến 29-1-2021.

 

Kính mời chư Tăng Ni, Phật tử và các thiền sinh đăng ký tham dự các khóa hành Thiền và học Siêu Lý kể từ ngày ra thông báo này với Ban Tổ chức Thiền Viện NGUYÊN THỦY.

Địa chỉ: Số 33A, đường 10 (Nguyễn Thị Định), khu phố 1, phường Cát Lái, quận 2, Tp.HCM.

 

Liên hệ:

TN Hạnh Lợi: 0906 604 258 – TN Hạnh Trí : 0909.866.623.

Hoặc Thượng Tọa Pháp Chất: 0919 105.833

 

Thiền viện Nguyên Thủy ngày 15/07/2020

Ban Tổ chức Khóa Thiền

PHÁP CHẤT Trụ Trì

79083203_255335179114290_7458664352539738112_n.jpg (80 KB)

Bình luận
| Mới nhất