Thông báo - Đại giới đàn Trí Tịnh 2018 tại Giới trường Bửu Quang

Vào 7 đến 12 tháng 5 năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh. Riêng Phật giáo Nam Tông, Giới trường tổ chức thọ giới tại chùa Bửu Quang, 171/10 Quốc Lộc 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỆ PHÁI NAM TÔNG KINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kính gửi: Chư vị Trụ trì các chùa hệ phái Nam Tông Kinh

Vào 7 đến 12 tháng 5 năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh. Riêng Phật giáo Nam Tông, Giới trường tổ chức thọ giới tại chùa Bửu Quang, 171/10 Quốc Lộc 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM.

Nay, chúng tôi thông báo đến chư vị Trụ trì có giới tử xin liên hệ chùa Bửu Quang để nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục thọ giới.

Để giới trường chùa Bửu Quang tổ chức thọ giới thành công tốt đẹp trong Đại giới đàn Trí Tịnh, kính mong các vị Trụ trì hoan hỷ hướng dẫn các giới tử tham gia Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2018, Pl.2561.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Thay mặt Giới trường chùa Bửu Quang

Trưởng ban

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

 

 

------------------

 • Xin liên hệ: TT Thiện Minh. ĐT: 090 7655 551.

                            TN Quang Kiến. ĐT: 091 8735 170

 • Hạn chót nhận hồ sơ: 09/04/2018

 • Hồ sơ thọ giới:

  1. Đơn xin Thọ giới (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM).

  2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM) có xác nhận mới nhất của Chính quyền địa phương.

  3. Bản photo (có thị thực) giấy Chứng nhận Xuất gia (nếu thọ Sa-di, Sa-di-ni).

  4. Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa-di, Thức-xoa do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni).

  5. Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di Ni do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Thức-xoa-ma-na).

  6. Bản photo (có thị thực) Chứng chỉ hoặc Văn bằng cao nhất về Phật học và thế học.

  7. Giấy khám sức khỏe.

  8. 03 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng).

 • Có thể in hồ sơ từ trang web của GHPGVN TP.HCM (www.phatgiaotphcm.vn) (vui lòng in màu)

Bình luận
| Mới nhất