Thông báo 2- Đề cương ôn thi khảo hạch Đại Giới đàn Diệu Tâm 2019

Theo thông báo của BTS GHPG tỉnh Đồng Nai, Đại Giới Đàn DIỆU TÂM 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 16 tháng 11 năm 2019 (nhằm 16-20/10/Kỷ Hợi). Quý vị Tăng - Ni nào có nhu cầu thọ giới để làm thủ tục cấp chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo, Sa-di có thể liên lạc với Văn phòng BTS tỉnh Đồng Nai (Chùa Tỉnh Hội - Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) để biết thêm thông tin và hồ sơ.

Theo thông báo của BTS GHPG tỉnh Đồng Nai, Đại Giới Đàn DIỆU TÂM 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 16 tháng 11 năm 2019 (nhằm 16-20/10/Kỷ Hợi). Quý vị Tăng - Ni nào có nhu cầu thọ giới để làm thủ tục cấp chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo, Sa-di có thể liên lạc với Văn phòng BTS tỉnh Đồng Nai (Chùa Tỉnh Hội - Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) để biết thêm thông tin và hồ sơ.

Hồ sơ gồm có:
1. Thủ tục chung cho tất cả Giới tử:
- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
- 03 Sơ yếu lý lịch 
(theo mẫu);
- 03 ảnh 3x4 
(không chít khăn, mang kính);
Văn bản ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện (đối với Giới tử trong tỉnh); Giấy Giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (đối với Giới tử ngoài tỉnh).
2. Đối với Giới tử thọ giới Sadi/Sadi Ni:
- 03 bản photo Giấy chứng nhận xuất gia do Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cấp (trong tỉnh) hoặc Đơn xin phát nguyện xuất gia (theo mẫu);
- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.
3. Đối với Giới tử thọ giới Thức xoa:
- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sadi Ni (chứng nhận sao y bản chính);
- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.
4. Đối với Giới tử thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni:
- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sadi/Thức xoa (chứng nhận sao y bản chính);
03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

Quý vị đến nộp hồ sơ, liên hệ trực tiếp với Văn phòng BTS tại chùa Tỉnh Hội, nếu như có thắc mắc về hồ sơ, có thể liên hệ với Đại đức Tịnh Hạnh - Phó Văn phòng kiêm Trợ lý Chánh thư ký BTS (037.758.3007) để nhờ trợ giúp.

Trước khi được chính thức thọ giới, các vị giới tử phải trải kỳ thi khảo hạch. Và BTS đã công bố nội dung kỳ thi khảo hạch với các đề cương ôn thi. Các giới tử có thể tham khảo theo link dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO HẠCH - GIỚI TỬ TỲ KHEO

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO HẠCH - GIỚI TỬ TỲ KHEO NI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO HẠCH - GIỚI TỬ XOA MA NA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO HẠCH - GIỚI TỬ SA DI - SA DI NI

 

Bình luận
| Mới nhất