LỄ DÂNG Y TẮM MƯA CHÙA BỬU QUANG

Sáng thứ Năm ngày 11/07/2019 (nhằm ngày 9 tháng 6 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Bửu Quang, Tổ đình Phật giáo Nam Tông Kinh . Quận Thủ Đức lúc 9g00 đã tổ chức lễ Dâng y Tắm mưa theo truyền thống PGNT và với tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa tri ân toàn thể môn đồ pháp quyến Tổ Đình đồng thời tổ chức lễ Tưởng niệm tiểu tường ân sư Cố TT Thiện Minh

LỄ DÂNG Y TẮM MƯA

NHÂN DỊP LỄ TƯỞNG NIỆM TIỂU TƯỜNG

Giác Linh Ân Sư C TT. Thiện Minh

Bài & ảnh : Hoa Tulip & Tấn Phát

Sáng thứ Năm ngày 11/07/2019 (nhằm ngày 9 tháng 6 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Bửu Quang, Tổ đình Phật giáo Nam Tông Kinh . Quận Thủ Đức lúc 9g00 đã tổ chức lễ Dâng y Tắm mưa theo truyền thống PGNT và với tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa tri ân toàn thể môn đồ pháp quyến Tổ Đình đồng thời tổ chức lễ Tưởng niệm tiểu tường ân sư Cố TT Thiện Minh với sự tham dự của các chư tôn Thiền đức, tu nữ cùng đông đảo Phật tử khắp nơi vân tập về .

Quang lâm buổi lễ có sự hiện diện các chư tăng:

TAM-MUA 1.JPG (218 KB)

CHƯ TĂNG QUANG LÂM TỔ ĐÌNH BỬU QUANG

TAM-MUA 2.JPG (150 KB)

NGHI lỄ THỈNH MỜI CHƯ TĂNG QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN

TAM-MUA 3.JPG (178 KB)

HT. THIỆN NHÂN THUYẾT PHÁP

TAM-MUA 6.JPG (159 KB)

HT. THIỆN TÂM ( PGT.HĐTS/ GPGVN-VN) thăm viếng chùa Bưu Quang dịp lễ tiểu tường

TAM-MUA 7.JPG (158 KB)

HT. THIỆN TÂM ( PGT.HĐTS/ GPGVN-VN ) giáo giới chư tăng

TAM-MUA 8.JPG (235 KB)

TẬP THỂ CHƯ TĂNG NIỆM HƯƠNG

TAM-MUA 10.JPG (222 KB)

Môn Đồ Pháp quyến niệm hương trước di ảnh ân sư

TAM-MUA 12.JPG (233 KB)

Tác bạch cúng dường Y tắm mưa

TAM-MUA 13.JPG (239 KB)

Cộng Đồng Phật Tử tham gia Lễ Dâng y choàng tắm mưa

TAM-MUA 16.JPG (281 KB)

Chư Tăng XGGD tham dự lễ

TAM-MUA 15.JPG (248 KB)

Chư Tăng tham gia lễ tiểu tường và lễ dâng y tắm mưa

TAM-MUA 18.JPG (255 KB)

HT. Hộ Chánh chủ lễ Hướng dẫn phật tử thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới

TAM-MUA 23.JPG (247 KB)

Đại Đức Thiện Đạt cung tuyên tiểu sử Ân sư Thiện MInh

TAM-MUA 24.JPG (264 KB)

Phật tử dâng chư Tăng y áo và thực phẩm cúng dường

TAM-MUA 26.JPG (266 KB)

TT. Pháp Chất tụng kinh cầu an vá chúc phúc tới Phật tử

  1. Đại Trưởng lão HT. Thiện Tâm PCT. HĐTS; Trưởng Ban Quản Trị Tổ Đình Bửu Quang;
  2. Đại Trưởng lão HT. Trì Giới, ( vị Tăng cao niên PGNT)
  3. Thiện Chiếu Trưởng Ban Từ Thiện GHPGVN chùa Kỳ Quang Gò vấp
  4. Thiện Nhân chùa Xá Lợi Phật Đài Q9.Tp.HCM;
  5. Pháp Chất chùa Nguyên Thủy;
  6. Cùng toàn thể Chư Tôn đức tăng nhà chùa và các tự viện cùng tu nữ và phật tử bốn phương

Đại đức Phước Đinh đại diện Môn Đồ pháp quyến tác trình duyên sự đến các Chư tăng. nhớ tưởng tới Phật sự của ân sư Thiện Minh. TT Thiện Đạt cung tuyên tiểu sử của Ngài. Tu nữ Phước Thủy hướng dẫn phật từ tác bạch cúng dường dâng y tắm mưa đến chư tăng an cư kiết hạ tại chùa Bửu Quang. TT. Pháp Chất tụng kinh Chúc phúc tới phật tử .

TAM-MUA 28.JPG (132 KB)

ĐĐ Minh Tấn thay mặt BTC đọc lời cảm tạ .
Kết thúc buổi lễ lúc 11g ĐĐ Minh Tấn thay mặt BTC đọc lời cảm tạ đến Chư Tăng, tu nữ và Phật tử tham gia lễ.

Bình luận
| Mới nhất