Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh TƯ phát quà từ thiện tại Lâm Đồng

Từ 24 đến 26/3/2023, đại diện Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh TƯ và Câu lạc bộ Tâm từ lan tỏa đã viếng thăm, cúng dường chư Tăng Ni đang tu học tại làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng) cũng như phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc khó khăn tại Đà Lạt.

Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856920205_d85f2705ec62da69ff827130297e95cb.jpg (274915 KB)

Phái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.

Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856940793_f4faef40ea1dd41629c99a31eeb0a481.jpg (251852 KB)

Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.

Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của chuyến thiện nguyện đến quý độc giả.

Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856949024_2e321ec4bb45a1efb1830e6f4b94116f.jpg (334458 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856929200_49b17065acd9057547e532a559c365e0.jpg (246522 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856942015_3031ddd023c92eefcbf51394bb5e2844.jpg (217580 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856941889_aa8c23c0f69a77e4d8a3f608d21aa1ca.jpg (264845 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856930197_d3d0242c9ca054afb65a2a4ab20a7763.jpg (252908 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856960865_00642891eeb9cf41a50e02f37b9d90bc.jpg (326878 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856967906_413707f9001710ab117f401374cde591.jpg (357052 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856958101_ae9a6d4b7e4202bef36cc6276666e62f.jpg (318063 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856952567_57eb30e26125897a894a26849d1fea89.jpg (342908 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856921094_dbe95fdd73d5c1fe0699e3022d25ab37.jpg (283466 KB)Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương tổ chức phát quà từ thiện tại Lâm ĐồngPhái đoàn do Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp (Ủy viên thường trực Phân ban TTXH Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương, Chủ tịch Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm từ lan tỏa) làm trưởng đoàn. Đi cùng với đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử.
Với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo, nhằm lan tỏa tâm từ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chư Tăng Ni đang tu học và lưu trú tại các tự viện, am thất, niệm Phật đường ở làng chùa Đại Ninh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phật tử Hoằng Khởi – Lê Châu Hiệp đã cùng với phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tổ chức lễ cúng dường tứ sự đến 180 vị Tăng Ni tại làng Đại Ninh. Tổng số tài chính cúng dường đến chư Tăng Ni là 123 triệu đồng. Tuy mỗi phần quà không có gì cao sang nhưng tất cả đều là tấm lòng quan tâm, sẻ chia cũng như là sự hỗ trợ đến chư Tăng Ni có được cuộc sống ổn đinh, chú tâm và nỗ lực tu tập, để là tấm gương lành cho hàng Phật tử nương theo tu học.
Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức phát quà từ thiện đến những người khiếm thị, khuyết tật và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được trao tận tay người nhận như là tấm lòng trân quý và sự san sẻ tình thân, vừa là tấm lòng Từ bi của Phật giáo vừa là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt nam. Số tiền phái đoàn đã phát quà trong chuyến đi thiện nguyện tại Đà Lạt tổng cộng là 453.000.000 đồng.
 - z4250856950930_4d6703f5fc45efba0b171313c12c209a.jpg (230572 KB)

Định Phúc

Nguồn: Định Phúc

Bình luận
| Mới nhất