Rằm thàng Sáu ở Thiền Viện Nguyên Không

Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thanh tịnh của Thiền viện Nguyên Không Tổ 4, Ấp 9, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Toàn thể Chư Tăng và Tu nữ cùng Phật tử nhất tâm long trọng tổ chức đại lễ Āsāļha (rằm tháng 6) cùng với lễ cúng dường an vị Phật cảnh Bồ Đề và lễ dâng y tắm mưa đến Chư Đại Đức Tăng

Rằm Tháng 6 tại Thiền viện Nguyên Không

Bài & ảnh: Chơn Minh-Thanh Trúc

              Một  sáng thứ Tư đẹp trời ngày 17 tháng 7 năm 2019 (ÂL 15 tháng 6 năm Kỷ Hợi) Rằm tháng 6là ngày ghi nhận nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử Phật Giáo Nam Truyền có ý nghĩa thiêng liêng cao quý đối với hàng đệ tử Phật. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thanh tịnh của Thiền viện Nguyên Không Tổ 4, Ấp 9, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Toàn thể Chư Tăng và Tu nữ cùng Phật tử nhất tâm long trọng tổ chức đại lễ Āsāļha (rằm tháng 6) cùng với lễ cúng dường an vị Phật cảnh Bồ Đề và lễ dâng y tắm mưa đến Chư Đại Đức Tăng. Tương truyền hôm nay là Ngày Bồ tát nhập thai từ cõi trời Đâu Suất Đà. Ngày Thái tử Siddhatha Gotama xuất gia tầm đạo. Ngày đức Phật Chuyển Pháp Luân khai sinh Chánh Pháp. Ngày Thánh đệ tử Tăng bảo ra đời và Ngày chư Tăng nguyện hạ chuẩn bị vào mùa an cư mưa ba tháng theo truyền thống..

Nguyen-Khong 8.jpg (144 KB)

Quang cảnh Bồ Đề Phật Cảnh

Nguyen-Khong 9.jpg (72 KB)

Đường vào Khu Thánh Tích

Nguyen-Khong 10.jpg (193 KB)

Quang cảnh Thiền viện Nguyên Không. Dàu Giây Đồng Nai

Nguyen-Khong 12.jpg (81 KB)

Lễ Dâng Y tắm mưa và cúng dường tứ sự

            Tham dự và chứng minh gồm Đại Dức Phước Tùng trụ trì Thiền viện Nguyên Không, chư tăng, tu nữ tổng số gồm 30 vị, cùng 200 Phật tử bốn phương khắp nơi vân tập về tham dự. Cùng tham gia hùn phước cho buổi lễ ngoài thí chủ là Cô Thanh Trúc, còn có các Phật tử tham gia hùn phước cô Việt thanh, Cô Diệu thanh, (dâng Bồ đề Phật cảnh); Cô Hồng Hậu, Cô Lê Hương cùng một số phật tử công quả. Buổi lễ bắt đầu lúc 8g00,

Nguyen-Khong 4.jpg (126 KB)

Chư Tăng tham dư lễ Dâng Y tắm mưa

Nguyen-Khong 5.jpg (122 KB)

Phật tử tham dự lễ an vị Phật cảnh và dâng y tắm mưa

               Sau đó Đại Đức Phước Tùng gửi đến Phật tử bài pháp “ Phước về bóng mát”. Khi bài pháp giảng xong màu nhiệm thay một cơn mưa pháp thật nhẹ lất phất bao trùm cảnh vật Nguyên Không nghe như vang vọng tiếng vỗ tay Saddhu của Chư Thiên ban phước lành cho toàn thể Chu Tăng , tu nữ và Phật tử tham dự lễ. Sau đó là lễ dâng phật cảnh Bồ Đề, để nhớ về cội Bồ đề xưa che mưa che nắng cho Đấng Từ Phụ trong thời gian ngồi thiền đạt đến vô thượng chánh đẳng giác.

Nguyen-Khong 2.jpg (177 KB)

Lễ an vị Phật

Nguyen-Khong 3.jpg (117 KB)

Vật phẩm cúng dường đến chư tăng

Nguyen-Khong 6.jpg (146 KB)

Trao lẵng hoa kỳ niệm đến Đại Diện Chư Tăng

Nguyen-Khong 7.jpg (119 KB)

Phật tử tác bạch cúng dường đến chư Tăng

Nguyen-Khong 13.jpg (96 KB)

Chư tăng tụng kinh chúc phúc

Tiếp đến là lễ dâng y Tắm mưa và cúng dường tứ sự đến chư Tăng. Dịp này Chư tăng cũng tụng kinh chúc phúc tới Phật tử tham dự sau đó là lễ đặt bát cúng dường tứ sự. Nhà chùa cũng khoản đãi Buffet chay đến toàn thể phật tử và buồi lễ chấm dứt lúc 12g00 cùng ngày trong niềm hoan hỷ và thắm tình đạo vị.

Được biết tối hôm rằm tháng 6 là lễ cúng đèn hoa đăng đến đức Phật, Pháp, Tăng sau đó chư tăng mở khóa kinh chúc phúc, cầu an và lễ rằm hoàn mãn lúc 20g00 cùng ngày.

Nguyen-Khong 1.jpg (45 KB)

Dâng cúng hoa đăng đến Tam bảo

Bình luận
| Mới nhất