Lời cảm tạ của môn đồ hiếu quyến trong tang lễ Cố Thượng tọa Thiện Minh

Cố Thượng tọa Thiện Minh đã yên nghỉ tại quê nhà Vĩnh Long, trong khuôn viên Thiền viện Thiện Minh, lúc 14 giờ 00, ngày 14 tháng 6 Mậu Tuất (26/07/2018)

Đại đức Minh Tấn (Trụ trì chùa Đại Thọ - Phần Lan, em út của Thượng tọa Thiện Minh) đọc lời cảm tạ.

Bình luận
| Mới nhất