Lịch dâng y Kaṭhina (2020 - 2564)

Sau ba tháng an cư mùa mưa, vào tháng cuối cùng (từ 16 tháng 9 âm lịch cho đến 15 tháng 10 âm lịch) là mùa lễ hội dâng y Kaṭhina tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền Theravāda.

Lễ hội dâng cúng y đến cho chư Tỳ-khưu đã hoàn mãn ba tháng an cư mùa mưa có từ thời đức Phật tại thế. Đối với tín đồ Phật giáo Nam truyền, Đại lễ dâng y Kaṭhina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì Tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui và phước đức lớn cho người Phật tử tại gia. Quả báu của việc dâng y Kathina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báu của phước thiện bố thí khác, vì lễ dâng y Kathina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch. Hơn thế nữa, cúng dường y Kathina là cúng dường đến Tăng chứ không phải cá nhân thí nên quả báu thù thắng hơn bố thí khác.

Và đặc biệt hơn tất cả, không có việc cúng dường nào có thể giúp chư Tỳ-khưu có thể không bị phạm vào bốn điều học giới suốt 4 tháng mùa lạnh. Vậy mà, việc thọ nhận và tùy hỷ với y Kaṭhina đúng pháp của chư Tỳ-khưu lại có tác dụng như vậy. Năm điều lợi ích mà chư Tỳ-khưu được hưởng ấy là:

1- Khi được thỉnh mời, vị Tỳ-khưu ấy có thể ra khỏi chùa, mà không báo vị Tỳ-khưu khác biết.

2- Vị Tỳ-khưu ấy không giữ gìn đủ tam y.

3- Vị Tỳ-khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm (4 vị Tỳ-khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy.

4- Vị Tỳ-khưu thọ nhận y dư ngoài tam y và cất giữ quá 10 đêm.

5- Y phát sinh nơi nào, Tỳ-khưu được phép thọ nhận nơi ấy. Này chư Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đã thọ y Kaṭhina xong rồi, sẽ được hưởng đặc ân năm quả báu này.

Phật giáo Nam truyền tại Việt Nam, cũng trên tình thần giới luật, nhưng có nét đặc biệt riêng, chính là “mùa dâng y Kaṭhina”. Các chùa Nam truyền người Kinh với số lượng hạn chế, chư Tăng cũng không nhiều, cho nên trong suốt một tháng dâng y Kaṭhina trở thành một mùa lễ hội Kaṭhina vô cùng đặc sắc.

Nay ban biên tập PGNT cung cấp thông tin về lịch dâng y Kaṭhina các chùa Nam truyền người Kinh năm 2020 (Phật lịch 2564) đến chư Tăng Ni, cư sĩ được biết và tham dự.

Kính chúc quý vị vô lượng an lành.

2020.jpg (693 KB)

TK Định Phúc

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất