Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển

Sáng ngày 09/03/2024 (nhằm 29/01/Giáp Thìn) tại lớp học Phật pháp TV. Phước Sơn (TP. Biên Hòa), khai giảng khóa học Abhidhamma lần I và cử hành lễ rước Tam Tạng Thánh điển.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_4995.JPG (175536 KB)

Chủ trì khai giảng khóa học Abhidhamma lần I, hòa thượng Thích Bửu Chánh - Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM; Trưởng khoa Pali; Trụ trì TV Phước Sơn kiêm trưởng ban tổ chức.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_4991.JPG (266792 KB)

Phát biểu tại khai giảng, hòa thượng cho biết trung bình một tháng tổ chức khóa học một lần. Ý tưởng thành lập học Abhidhamma, xuất phát từ nhóm thiện nguyện Bàn Tay Nhân Ái (TPHCM) thông qua việc phát tâm cúng dường 118 quyển Tam Tạng Thánh điển Pali, đây là mối duyên lành học Phật pháp cho đời này và đời sau. Đối với tất cả mỗi người, khi có duyên và trải qua một thời gian trải nghiệm học Abhidhamma, sau này trở nên yêu thích và nỗ lực thực hành giáo pháp.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_4997.JPG (327568 KB)

Tại buổi học đầu tiên, hòa thượng trụ trì công bố tài liệu học có kinh Thập Thượng bản tiếng Pali - Anh - Việt - Hán đối chiếu và quyển giáo trình Abhidhamma. Theo dự kiến ngày 07/04 tiếp diễn buổi học lần II.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5010.JPG (344994 KB)

Dịp này, dưới sự dẫn đầu của hòa thượng trụ trì, đại chúng cử hành lễ rước Tam Tạng Thánh điển Pali. Hòa thượng nhấn mạnh Tam Tạng Thánh điển có tạng Kinh Luật Luận, người đệ tử Phật phải luôn tinh tấn nỗ lực thâm nhập tam tạng cũng như tự thắp đuốc sáng lên mà đi.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5013.JPG (325360 KB)

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_4994.JPG (246475 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5002.JPG (287462 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5007.JPG (271384 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5009.JPG (315855 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5027.JPG (337588 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5029.JPG (346430 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5034.JPG (309356 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5045.JPG (265627 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5047.JPG (358831 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5059.JPG (308893 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5065.JPG (306947 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học Pāḷi Abhidhamma lần 1 và lễ rước Tam tạng Thánh điển - IMG_5066.JPG (349862 KB)

LTT

Bình luận
| Mới nhất