Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn

Chiều ngày 2/8/2023, tại Thiền viện Phước Sơn đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ Nhập Hạ An Cư PL.2567 DL.2023 do Hòa thượng Thích Bửu Chánh làm viện chủ và phổ biến kiến thức quy chế Phân ban Tăng sự Phật giáo nam tông kinh T.Ư nhiệm kỳ 9 (2022-2027) cũng như quy chế an cư tại trường hạ.

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935727263_00eb10f7d5b861ee132c79a9e32f313a.jpg (988225 KB)

Quang lâm và chứng minh có Hòa thượng Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Ban thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Thiền viện Phước Sơn, cùng hơn 500 chư Tôn đức Tăng, Tu nữ đồng tham dự

Chia sẻ trong buổi lễ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh giảng giải về An cư kiết hạ vốn có ý nghĩa rất quan trọng, trên tinh thần lòng từ bi thương xót của Đức Phật đối với tất cả chúng sinh muôn loài. Đức Phật yêu cầu các vị đệ tử, một năm chỉ đi du hành thuyết pháp hóa độ chúng sinh trong vòng chín tháng, còn dành riêng ba tháng mùa mưa định cư tại một địa điểm thích hợp để tu tập giáo lý – giữ gìn giới luật – phát triển tam vô lậu học nhằm thăng tiến tự thân và lợi ích cho chúng sinh.

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935887710_231dc3c337ad000f1f25f743638016ef.jpg (1036253 KB)

Theo truyền thống An Cư Kiết Hạ có Tiền an cư và Hậu an cư. Thời điểm Tiền an cư được bắt đầu vào ngày 15/04 – 15/07 âm lịch, đối với những hành giả chưa sắp xếp được thời gian và trú xứ an cư thì nhập hạ vào thời gian Hậu an cư được diễn ra từ ngày 16/06 – 15/09 âm lịch.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, chư Tỳ Kheo, Tu nữ cử hành nghi lễ đồng sám hối. Trước toàn thể đại chúng, chư Tỳ Kheo – Sadi – Tu Nữ thành tâm phát nguyện Tam nghiệp trong sạch, (không rời bỏ trú xứ an cư khi không có lí do chính đáng, trừ khi Cha Mẹ – Thầy Tổ bệnh hoặc mất thì có thể vắng mặt trong vòng sáu ngày.

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935901615_6adbbb5a008427e0c3e5336c49a3b4c0.jpg (759889 KB)

Nếu trong đêm thứ sáu mà hành giả không trở về trú xứ thì xem như đứt hạ). Trong thời gian an cư PL.2567 – DL.2023, trường hạ Thiền Viện Phước Sơn có ban kiểm soát chặt chẽ các hành giả an cư. Hòa thượng mong hành giả chấp hành tốt nội quy và tuân thủ Giới Luật nhà Phật, không vi phạm Pháp luật nhà nước, điều đó giúp hành giả hiểu rõ được ý nghĩa an cư kiết hạ rất quan trọng đối với Thích Tử Như Lai.

Thời khóa an cư tại Thiền viện Phước Sơn bắt đầu từ 4h00 và kết thúc vào 21h00 hằng ngày, bao gồm Thiền vipassana, khóa học về kinh luật luận, vi diệu pháp, kinh tạng Pali...song song đó là thời giảng dạy của các giáo thọ sư được thỉnh giảng luân phiên trong 3 tháng an cư, thời khoa thể dục...

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935835326_9671078cb89099532d41a41ed36bc6ff.jpg (810983 KB)

Được biết, sau khi ra hạ là đại lễ dâng y Kathinat 2023, chỉ  có các chư Tăng đã  an cư tròn đầy 3 tháng thì mới được thọ nhận y Kathinat vào ngày 12/9 âm lịch hằng năm, ngày kính mừng khánh tuế chư Tôn đức thêm một tuổi đạo.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ:

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935744025_969b9f62490b622d2da552a5128ae889.jpg (479310 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570936025267_b006b3ef493ceed46b8be7a80950b9f4.jpg (366415 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935699566_f5dc971c830ddb89df33f27b0171f9f0.jpg (933918 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935849284_a09ff72e86904480e54be2c667b9f4f1.jpg (750233 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935748540_909e56c714d69846458234ab2353c6c2.jpg (1024669 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935813506_a21c964b350542111d02c7a858c0aab8.jpg (1100020 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935838338_1f7268751e464b169bfe2362420eb913.jpg (949393 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935862850_6026c0ef51e88df552ca9eb13ff5ac67.jpg (926708 KB)

Đồng Nai: Lễ nhập hạ Phật giáo Nam Tông kinh tại Thiền viện Phước Sơn - z4570935849735_d5b1f23cd984d35048c6559faffd0a1f.jpg (1091622 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất