Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển

Sáng ngày 24/7/2023, đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đến thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại các trường hạ Chùa Tỉnh Hội, Chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển.

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790103299_ea49c2afec0ec67b7948690b6f297749.jpg (1214238 KB)

Đoàn do Hoà thượng Thích Bửu Chánh- Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh: TT. Thích Đạo Huy- Ủy viên Thường trực, Phó ban Trị sự tỉnh kiêm chánh Thư ký ban Trị sự tỉnh; TT. Thích Huệ Nghiệp- Ủy viên Thường trực, Phó ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Pháp chế tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Trí- Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Tánh- Phó Văn phòng GHPGVN tỉnh. Ni sư Thích nữ Diệu Trí- Ủy viên dự khuyết HĐTS, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Xuân Liên- Ủy vien Thủ quỹ ban Trị sự;

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790111698_ff4f2449eae4046af42483db0073e5f2.jpg (379445 KB)

Đại diện Ban Chức sự các hạ trường đã có lời tri ân Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng  chư Tôn đức Tăng Ni thành viên trong đoàn đã luôn quan tâm, hỗ trợ việc tổ chức An cư kiết hạ cũng như cúng dường, hộ trì để chư hành giả an tâm tu học trong 3 tháng.

 Theo đó tại mỗi điểm đến đoàn thăm hỏi, sách tấn hành giả an trú tại hạ trường, Hòa thượng Thích Bửu Chánh đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc mừng đến toàn thể chư Tăng, Ni đang tu học tại đây được thêm một tuổi đạo. Đồng thời, Hòa thượng đã ban lời đạo từ: An cư Kiết hạ là hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm theo truyền thống Phật giáo. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với chư Tăng Ni, đến mùa mưa thì Tăng Ni tập trung về một nơi để tu học, trao dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy cũ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội và việc  công đức cúng dường  trường hạ mang ý nghĩa cao đẹp trong Phật giáo: “khuyến tu, trọng Tăng – gìn giữ giáo pháp”.

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790147762_ec49b8f7eb7bf4cdefed64ecdefeb210.jpg (802206 KB)

Tại các điểm đế, đại diện ban chức sự trường hạ báo cáo chương trình tu học của chư hành giả trong 3 tháng hạ. Theo đó, trường hạ Chùa Tỉnh Hội dành cho chư Tăng có 26 hành giả, trường hạ chùa Đại Giác dành cho chư Ni có 26 hành giả, trường hạ Quan Âm Tu Viện dành cho chư Tăng có 263 hành giả, trường hạ Tịnh xá Ngọc Uyển dành cho khất sĩ Ni có 53 hành giả.

Ni sư Thích nữ Diệu Trí- Ủy viên dự khuyết HĐTS, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh tỉnh đã dâng lời phát biểu tri ân chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã quan tâm thăm hỏi, sách tấn chư hành giả an cư tạ 4 hạ trường do Ban Trị sự tỉnh tổ chức.

Đoàn Thường trực Ban Tri sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thể hiện sự quan tâm và cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên chư Tăng, Ni nơi hạ trường tỉnh và khuyến tấn chư Tăng, Ni giữ nghiêm hạ trường, thanh lọc thân tâm đúng Giới – Định – Tuệ.

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790120341_6ecd0a7efcde166663e86e2da96dcc9f.jpg (679182 KB)

Được biết, theo kế hoạch số 227/KH-BTS năm 2023 Ban trị sư GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ  chức 14 đoàn thăm các điểm an cư trong tỉnh.

Thế là đoàn thứ 9 của  Ban Tri sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cúng dường 4 Hạ trường ngày hôm nay thập phần viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến thăm sáng nay:

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790082237_b0e732fe2e2e01fe39da2c7d40d3bfd9.jpg (1072150 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790066036_98842173024644f9631f558d31183bab.jpg (597754 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790068495_b173fc2862e856809e7f8f229445b793.jpg (816429 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790074862_b36d07d58ecc19e4f1ba599a62dcb469.jpg (629872 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790083320_f7e6d169a291c91722a25bdb7323e1d8.jpg (784005 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790096131_3eb2e5282f42e6b1aa5afbf749f9fdaa.jpg (754068 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790098776_b20a765f30b39dd8a37692b96d20a02a.jpg (668505 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790103609_4d4a38dbbbcbe32a5a0ebfef60549650.jpg (867158 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790111698_ff4f2449eae4046af42483db0073e5f2.jpg (379445 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790109874_567e3a547d921ec349b3e8d4ea4d4770.jpg (663546 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790118137_b06677095bd513269754254d30481a83.jpg (1808565 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790123958_bafe94b131eada02c8ef162a11c5be79.jpg (908578 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790142549_c58a0cbe570eb3bfee935a3debe89273.jpg (634028 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790145202_6dbaf0bd06b60b3039b8216b1fd6823d.jpg (1073565 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790147762_ec49b8f7eb7bf4cdefed64ecdefeb210.jpg (802206 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790155861_2c0243042c0289b1f0ae92051b828a43.jpg (949552 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790156481_6cf6efaef04aabe8f929df2197817ed3.jpg (307177 KB)

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Ngọc Uyển - z4542790164544_64b07d5578fb56e8506c328ff0be9976.jpg (1149740 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất