Danh sách giới tử trúng tuyển Đại Giới đàn Trí Tịnh - Giới trường Chùa Bửu Quang

Các Giới tử nộp thêm 2 tấm hình 3x4. Hạn chót: 10 giờ sáng ngày 4/5/2018

16h00, ngày 7/5/2018, Các Giới tử đến văn phòng chùa Bửu Quang nhận phiếu trúng tuyển.

DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI TỲ KHEO TRÚNG TUYỂN

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TỊNH 2018, PL.2561

GIỚI TRƯỜNG CHÙA BỬU QUANG

STT

HỌ TÊN

PHÁP DANH

SỐ BÁO DANH

1.

Phạm Văn Việt

Thích Thiện Việt

182

2.

Dương Hoài Phương

Thích Hộ Tịnh

183

3.

Trần Triều Cường

Thích Thiện Cường

184

4.

Lâm Uyên Bá

Sư Bá

185

5.

Nguyễn Ngọc Thạch

Thích Pháp Quang

186

6.

Nguyễn Hoàng Phúc

Thích Định Phúc

188

7.

Nguyễn Quốc Tuấn

Thích Tuệ Tường

189

8.

Vũ Mạnh Trí

Thích Hạnh Tuệ

190

9.

Phan Trung Tấn

Thích Hạnh Duyên

191

10.

Lê Ngọc Hòa

Thích Thiện Hòa

192

11.

Đỗ Thanh Tuấn

Thích Minh Đạo

193

12.

Trần Phúc Trung

Thích Thiện Trung

194

13.

Đào Trường Duy

Thích Thiện Duy

195

14.

Lê Phước Trung

Thích Quang Tường

196

15.

Bùi Chí Thành

Thích Siêu Thành

197

16.

Trần Minh Đức

Thích Siêu Đức

198

17.

Trần Thanh Vũ

Thích Siêu Vũ

199

18.

Lê Văn Lĩnh

Thích Thiện Lĩnh

202

19.

Trần Trung Kiên

Thích Trí Huệ Quang

203

20.

Từ Hòa Lắng

Thích Minh Ngộ

204

21.

Nguyễn Văn Toàn

Thích Giác Tuệ

205

22.

Nguyễn Trọng Khôi

Thích Tri Đức

206

23.

Nguyễn Trung Âu

Thích Tịnh Hạnh

207

24.

Nguyễn Hữu Hùng

Thích Thuần Pháp

208

25.

Ngô Văn Thiện

Thích Pháp Thân

209

26.

Đào Trường Giang

Thích Minh Hải

210

27.

Đoàn Xuân Cảnh

Thích Viên Tánh

211

28.

Phan Văn Chung

Thích Pháp Viên

212

29.

Phan Tuấn Kiệt

Thích Pháp Hỷ

213

30.

Hoàng Minh Tiến

Thích Pháp Bửu

214

31.

Nguyễn Quyết Tiến

Thích Pháp Đường

215

32.

Chu Văn Quân

Thích Pháp Hành

216

33.

Bùi Minh Đoàn

Thích Pháp Chân

217

34.

Phan Đình Dũng

Thích Minh Khánh

218

35.

Đỗ Yến Dân

Thích Thiện Tâm

219

36.

Nguyễn Sĩ Triết

Thích Tuệ Đức

220

37.

Cáp Xuân Huy

Thích Nguyệt Quang

221

38.

Lê Trung Cường

Thích Vương Phúc

222

39.

Giang Thanh Luân

Thích Khương Minh

223

40.

Phạm Minh Trí

Thích Thanh Tịnh

224

41.

Nguyễn Hoàng Phúc

Thích Phước Hậu

226

42.

Nguyễn Thành Sơn

Thích Thắng Giới

227

43.

Nguyễn Vĩnh Nguyên

Thích Khương Tông

228

44.

Nguyễn Văn Lượng

Thích Pháp Hạnh

229

45.

Bùi Quốc Lam

Thích Thiện Lam

232

46.

Nguyễn Thành Đô

Thích Viên Đạo

234

47.

Võ Lương Duy

Thích Viên Ý

235

48.

Lê Hoàng Khánh Dư

Thích Siêu Hạnh

236

49.

Nguyễn Kim Bảo Định

Thích Viên Sơn

237

50.

Lê Minh Lâm

Thích Hiền Triết

238

51.

Lê Văn Không

Thích Tuệ Kỳ

239

52.

Từ Hòa Linh

Thích Viên Nhu

240

53.

Nguyễn Khắc Tiệp

Thích Viên Chiếu

241

54.

Nguyễn Phấn Thành

Thích Viên Lạc

242

55.

Lê Văn Thiện

Thích Pháp Quyền

243

56.

Nguyễn Thành Đức

Thích Đức Tuệ

244

57.

Nguyễn Quốc Minh

Thích Phước Từ

245

58.

Phạm Tấn Quý

Thích Quang Ý

246

59.

Trần Ngọc Hùng

Thích Pháp Chơn

247

60.

Đặng Ngọc Toàn

Thích Thiện Ngọc

248

61.

Trần Lê Minh

Thích Từ Không

249

62.

Tạ Khắc Chương

Thích Pháp Chương

250

63.

Cổ Thành Triệu

Thích Nhân Triệu

252

64.

Nguyễn Văn Minh

Thích Thiện Sáng

253

65.

Lê Văn Kim

Thích Đại Kim

254

       

 

 

DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ SA DI TRÚNG TUYỂN

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TỊNH 2018, PL.2561

GIỚI TRƯỜNG CHÙA BỬU QUANG

STT

HỌ TÊN

PHÁP DANH

SBD

      1. 

Đặng Kim Phụng

Thích Thiện Phụng

132

      2. 

Lê Quốc Khánh

Thích Phước Khánh

134

      3. 

Ngô Chí Thiện

Thích Chánh Thiện

135

      4. 

Dương Công Thanh

Thích Minh Đức

136

      5. 

Lê Đình Thuận

Thích Viên Đắc

137

      6. 

Trịnh Thanh Minh

Thích Minh Nhân

138

      7. 

Nguyễn Tùng Giang

Thích Trí Quang

139

      8. 

Lê Viết Hoàn

Thích Tuệ Hùng

140

      9. 

Châu Tiến Ven

Thích Thiện Giác

141

  10. 

Lê Vũ Khắp

Thích Thiện Tài

143

  11. 

Nguyễn Tấn Lộc

Ngọc Thiện

144

  12. 

Trần Hùng Tráng

Thích Trí Hưng

145

  13. 

Trương Trí Luân

Thích Tuệ Pháp

146

 

 

DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI TU NỮ

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TỊNH 2018, PL.2561

GIỚI TRƯỜNG CHÙA BỬU QUANG

STT

HỌ TÊN

PHÁP DANH

SBD

      1.             

Dương Thị Kim Anh

TN. Trí Độ

137

      2.             

Trần Thị Tin

TN. Quang Tin

139

      3.             

Nguyễn Thị Bé Hai

TN. Minh Nguyệt

140

      4.             

Trương Thị Thọ

TN. Tịnh Tín

142

      5.             

Đoàn Thị Ngọc An

TN. Tịnh Đạo

143

      6.             

Vương Năng

TN.Tịnh Nguyên Tri

144

      7.             

Nguyễn Thị Kim Lan

TN. Quang Lan

145

      8.             

Hồ Thị Liên

TN. Ngọc Tuệ

146

      9.             

Lê Thị Thu Bình

TN.  Bảo Nguyên

147

  10.             

Lương Nguyệt Mai

TN. Hiếu An

148

  11.             

Đào Thị Hường

TN. Chánh Pháp

149

  12.             

Dương Thị Kiều Tiên

TN. Phước Thiền

150

  13.             

 Nguyễn Thị Lọng

TN. Quang Long

151

  14.             

Nguyễn Thị Phương Dung

TN. Minh Dung

152

Lưu ý: 16h00, ngày 7/5/2018, Các Giới tử đến văn phòng chùa Bửu Quang nhận phiếu trúng tuyển.

Bình luận
| Mới nhất