Đại giới đàn Quảng Đức ngày 10-9-2013

(HDPT) - Sáng nay, 10-9-2013, chư tôn đức giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM - BTC Đại giới đàn Quảng Đức đã quang lâm các giới trường để thăm và sách tấn giới .


1BToan07.jpg
Trang nghiêm cung đón tại Giới trường chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân)

1BToan08.jpg

Chư tôn Hòa thượng trong BTC Đại giới đàn 

1BToan09.jpg
Đại diện Ban Điều hành Giới trường chùa Huệ Nghiêm báo cáo về sinh hoạt của giới tử Tỳ-kheo 

1BToan10.jpg
HT.Thích Trí Quảng ban huấn từ

1BToan11.jpg
Giới tử Tỳ-kheo nghe huấn từ và phủ phục trước chư tôn đức xin "y giáo phụng hành"


1BToan12.jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Giới trường chùa Từ Nghiêm (Q.10)

1BToan14.jpg
Tại Giới trường chùa Từ Nghiêm

1BToan16.jpg
HT.Thích Trí Quảng sách tấn giới tử Tỳ-kheo-ni và Sa-di-ni 

1BToan17.jpg
Giới tử tại Giới trường chùa Từ Nghiêm lắng nghe huấn từ

1BToan19.jpg
Giới tử Thức-xoa-ma-na tại Giới trường chùa Kim Sơn 
phủ phục đảnh lễ chư tôn Hòa thượng viếng thăm

1BToan21.jpg
Chư tôn đức nghe báo cáo về sinh hoạt của giới tử từ Ban Điều hành Giới trường Kim Sơn

11BToan22.JPG
Tại Giới trường tịnh xá Trung Tâm - HT.Thích Trí Quảng sách tấn giới tử Hệ phái Khất sĩ

1BToan23.jpg
Giới tử lắng nghe nghe huấn từ

1BToan24.jpg
HT.Thích Giác Toàn thay mặt Ban Điều 
hành Giới trường 
tịnh xá Trung Tâm
 trình bày công tác tổ chức, sinh hoạt giới tử tại đây

1BToan25.jpg
Chư tôn Hòa thượng, BTC Đại giới đàn chụp hình lưu niệm với giới tử tại tịnh xá Trung Tâm


th Hai Dat01.jpg
Chư tôn đức quang lâm Giới trường tịnh xá Ngọc Phương

th Hai Dat08.jpg
Ni sư TN.Tuệ Liên, Thư ký Ban Điều hành Giới trường Ni
- Hệ phái Khất sĩ báo cáo tình hình sinh hoạt giới tử

th Hai Dat09.jpg

th Hai Dat04.jpg
HT.Thích Tịnh Hạnh sách tấn giới tử tại tịnh xá Ngọc Phương

th Hai Dat02.jpg
Giới tử lắng nghe

th Hai Dat05.jpg
...và phủ phục "y giáo phụng hành"


quang-duc-10.jpg (189 KB)
Chư tôn đức thăm Giới trường tổ đình Bửu Quang

quang-duc-11.jpg (138 KB)
ĐĐ.Thích Thiện Minh, Thư ký Ban Điều hành Giới trường báo cáo tình hình sinh hoạt giới tử

quang-duc-15.jpg (158 KB)
HT.Thích Như Tín, Phó BTC Đại giới đàn ban đạo từ sách tấn giới tử

quang-duc-18.jpg (160 KB)

quang-duc-17.jpg (145 KB)

quang-duc-13.jpg (157 KB)
Các giới tử Hệ phái Nam tông tại Giới trường tổ đình Bửu Quang

 

  

Hải Đạt - Bảo Toàn thực hiện (GNO)

Bình luận
| Mới nhất