Đại giới đàn Quảng Đức: Giới trường Phật giáo Nam tông khai đàn truyền giới Sa-di và Tỳ-kheo

Vào lúc 8h20, ngày 13/09/2013 (09/08 Qúy Tỵ) tại giới trường chùa Bửu Quang đã trọng thể cử hành lễ thọ cụ túc giới và thọ giới Sa Di đến các giới tử đã trúng tuyển tại kì thi đại giới đàn Quảng Đức.

Trong hai ngày (12/09 - 13/09), giới đàn Phật Giáo Nam Tông đã truyền y bát đến 13 vị tân Tỳ Kheo, 24 vị Sa Di và 29 cô Tu Nữ theo thủ tục hành chính của GHPGVN.THPG.TPHCM.

14h00, giới trường chùa Bửu Quang tiến hành truyền y bát theo nghi thức biệt truyền của PGNT.

Ngày mai, 14/09 (10/08 Qúy Tị) diễn ra lễ bế mạc đại giới đàn Quảng Đức.

ty-khuu-0310_318511281.jpg (132 KB)

 

 

ty-khuu-0312_936655596.jpg (168 KB)

 

 

ty-khuu-0314_643604420.jpg (119 KB)

 

 

ty-khuu-0315_782534214.jpg (154 KB)

 

 

ty-khuu-0319_473318445.jpg (151 KB)

 

 

ty-khuu-0320_850286508.jpg (154 KB)

 

 

 

 

ty-khuu-0326_819888582.jpg (142 KB)

 

 

ty-khuu-0334_537535620.jpg (155 KB)

 

 

 

 

ty-khuu-0335_117075056.jpg (145 KB)

 

 

ty-khuu-0341_208898731.jpg (145 KB)

 

 

ty-khuu-0344_260819886.jpg (148 KB)

 

 

ty-khuu-0348_192345921.jpg (139 KB)

 

 

ty-khuu-0355_973520511.jpg (158 KB)

 

 

 

ty-khuu-0365_761530651.jpg (145 KB)

 

 

ty-khuu-0372_698266557.jpg (137 KB)

 

 

ty-khuu-0377_111292702.jpg (154 KB)

 

 

ty-khuu-0380_535328096.jpg (167 KB)

 

 

ty-khuu-0382_304312230.jpg (145 KB)

 

 

ty-khuu-0390_442521334.jpg (145 KB)

 

 

ty-khuu-0394_425659669.jpg (153 KB)

 

 

ty-khuu-0396_404850295.jpg (147 KB)

 

 

ty-khuu-0399_172096572.jpg (141 KB)

 

 

ty-khuu-0405_411527559.jpg (156 KB)

 

 

ty-khuu-0438_812603461.jpg (193 KB)

 

 

ty-khuu-0462_455425479.jpg (135 KB)

Buổi chiều.

 

 

ty-khuu-0478_720614823.jpg (147 KB)

 

 

ty-khuu-0480_916773083.jpg (162 KB)

 

 

ty-khuu-0484_985255521.jpg (149 KB)

 

 

ty-khuu-0500_372481111.jpg (140 KB)

 

 

ty-khuu-0509_699491897.jpg (176 KB)

 

 

 

ty-khuu-0519_895380222.jpg (147 KB)

 

 

ty-khuu-0523_113080832.jpg (141 KB)

 

 

ty-khuu-0527_526382318.jpg (170 KB)

 

 

ty-khuu-0530_555311026.jpg (139 KB)

 

 

ty-khuu-0532_851131339.jpg (112 KB)

 

 

ty-khuu-0533_257474271.jpg (116 KB)

 

 

ty-khuu-0540_225229626.jpg (114 KB)

 

 

ty-khuu-0543_164624713.jpg (145 KB)

 

 

ty-khuu-0559_690264262.jpg (119 KB)

 

 

ty-khuu-0561_782944201.jpg (143 KB)

 

 

ty-khuu-0564_161061956.jpg (145 KB)

 

 

ty-khuu-0573_154653169.jpg (118 KB)

 

 

ty-khuu-0577_664561928.jpg (154 KB)

 

 

ty-khuu-0578_671073804.jpg (135 KB)

 

 

ty-khuu-0580_466327916.jpg (152 KB)

 

 

ty-khuu-0581_139174808.jpg (155 KB)

 

 

ty-khuu-0584_484238184.jpg (138 KB)

 

 

ty-khuu-0585_178511305.jpg (157 KB)

 

 

ty-khuu-0587.jpg (173 KB)

 

 

ty-khuu-0591_541926344.jpg (169 KB)

 

 

ty-khuu_0593_429285951.jpg (168 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất