Chương trình Tang lễ Cố Thượng tọa Thích Thiện Minh

Thượng Tọa Thích Thiện Minh viên tịch vào ngày 9/6 Mậu Tuất (21/7/2018).

CHƯƠNG TRÌNH
TANG LỄ CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH
___________________

-        Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

-         Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN

-         Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

-         Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh

-         Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

-         Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức

-         Thư ký kiêm Quản sự Tổ đình Bửu Quang

 

 1. Ngày 22/07/2018 (nhằm ngày 10/06 Mậu Tuất):
 • 4 giờ 00: Công phu khuya
 • 9 giờ 00: Thỉnh nhục thân Cố Thượng tọa nhập kim quan
 • 10 giờ 00: Lễ thọ tang
 • 11 giờ 00: Lễ viếng – luân phiên tụng niệm
 • 18 giờ 00: Khóa kinh cầu nguyện

 

 1. Ngày 23/07/2018 (nhằm ngày 11/06 Mậu Tuất):
 • 4 giờ 00: Công phu khuya
 • 6 giờ 00: Khóa kinh cầu nguyện
 • 7 giờ 00: Lễ viếng – luân phiên tụng niệm
 • 10 giờ 30: Cúng ngọ
 • 13 giờ 00: Lễ viếng – luân phiên tụng niệm
 • 18 giờ 00: Khóa kinh cầu nguyện

 

 1. Ngày 24/07/2018 (nhằm ngày 12/06 Mậu Tuất):
 • 4 giờ 00: Công phu khuya
 • 6 giờ 00: Khóa kinh cầu nguyện
 • 7 giờ 00: Lễ viếng – luân phiên tụng niệm
 • 10 giờ 30: Cúng ngọ
 • 13 giờ 00: Lễ viếng – luân phiên tụng niệm
 • 18 giờ 00: Khóa kinh cầu nguyện

 

 1. Ngày 25/07/2018 (nhằm ngày 13/06 Mậu Tuất):
 • 4 giờ 00: Công phu khuya
 • 6 giờ 00: Khóa kinh cầu nguyện
 • 7 giờ 00: Lễ viếng – luân phiên tụng niệm
 • 10 giờ 30: Cúng ngọ
 • 13 giờ 00: Lễ viếng – luân phiên tụng niệm
 • 18 giờ 00: Khóa kinh cầu nguyện

 

 1. Ngày 26/07/2018 (nhằm ngày 14/06 Mậu Tuất):
 • 4 giờ 00: Công phu khuya
 • 6 giờ 00: Lễ cung tiễn kim quan (có chương trình riêng)
 • 11 giờ 00: Lễ nhập tháp tại Thiền viện Thiện Minh - tỉnh Vĩnh Long
 • 12 giờ 00: Tạ Phật - hoàn mãn

Thủ Đức, ngày 23 tháng 7 năm 2018

TM . Ban Điều hành

Trưởng ban

HT Thích Thiện Tâm

Bình luận
| Mới nhất