Chương trình Đại Giới đàn Huệ Hưng Dl.2020 - Pl.2564

Căn cứ vào thông báo số 328/TB-BTS về ĐẠI GIỚI ĐÀN"HUỆ HƯNG" DL.2020 - PL.2564 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, chương trinh ĐẠI GIỚI ĐÀN"HUỆ HƯNG" DL.2020 - PL.2564 được diễn ra như sau:

Thời gian diễn ra khảo thí giới tử Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 - DL.2020 vào thứ Sáu, ngày 2-10-2020 (ngày 16-8-Canh Tý):
* 6 giờ: Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni vân tập tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc Tự).
6 giờ 15: chư tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị quang lâm.
7 giờ 30 - 9 giờ: Khảo thí giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni. 
8 giờ 30: Giới tử Thức-xoa, Sa-di và Sa-di-ni vân tập tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).
9 giờ 30 - 11 giờ: Khảo thí giới tử thọ giới Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni.
1.jpg (509 KB)2.jpg (224 KB)3.jpg (517 KB)4.jpg (483 KB)5.jpg (409 KB)7.jpg (325 KB)
Bình luận
| Mới nhất