Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018

Sáng nay, ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, Chư tăng, Tu nữ và đông đảo Phật tử đã đến Tổ đình Bửu Quang – Thủ Đức – tham dự lễ hội Rằm tháng Giêng.

Đối với người Việt Nam, ngày Rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên của năm mới nên người Việt ta vẫn giữ tập tục cúng gia tiên, ông bà và đi lễ chùa cầu an. Đối với người Phật tử, ngày Rằm tháng còn gọi là ngày Māghapūjā là ngày kỷ niệm hai sự kiện: Đức Phật thuyết kinh Ovādapātimokkha (Giải Thoát Giáo) trong sự kiện đại hội Thánh Tăng tại Tịnh-xá Trúc Lâm gồm 1250 vị Ehibhikhu; và một sự kiện khác vào cuối cuộc đời của Ngài, là Ngài khả hứa với Ma vương sẽ viên tịch sau ba tháng nữa.

Trong buổi lễ có sự tham dự chứng minh của chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ở các chùa. Phật tử đếm tham dự được nghe giảng pháp, được chư tăng tụng kinh chúc phúc và đặt bát hội.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi lễ:

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-1.jpg (285434 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-2.jpg (255572 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-3.jpg (264857 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-4.jpg (582792 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-5.jpg (461897 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-6.jpg (483868 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-7.jpg (512154 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-8.jpg (508380 KB)
Buổi lễ đang diễn ra tại chánh điện.

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-9.jpg (475258 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-10.jpg (477838 KB)
Cung thỉnh Pháp sư lên chánh điện.

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-11.jpg (557131 KB)
Thượng tọa giảng sư Chánh Định đang thuyết bài pháp có tựa đề: Năm mới tạo thêm phước mới.

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-12.jpg (449248 KB)
Đại đức Siêu Đại - MC của buổi lễ

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-13.jpg (511804 KB)
Dâng hương cúng dường Tam bảo

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-14.jpg (626648 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-15.jpg (566624 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-16.jpg (687042 KB)
Quang cảnh buổi lễ tại rừng dầu trong khuôn viên chùa.

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-17.jpg (703746 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-18.jpg (630316 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-19.jpg (645635 KB)

 

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-20.jpg (396950 KB)
Phật tử Quang Dung đại diện các vị thí chủ đọc tác bạch buổi lễ

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-21.jpg (588118 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-22.jpg (534183 KB)
Thượng tọa Thiện Minh dâng hoa chúc mừng giáo phẩm Hòa thượng Trì Giới

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-23.jpg (585403 KB)
Phật tử đặt bát

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-24.jpg (621128 KB)

 

Chùm ảnh Lễ hội Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 - ram-thang-gieng-25.jpg (589806 KB)

 

Photo: Minh Hà

Bình luận
| Mới nhất