BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề

Sáng nay, ngày 06/11/2023 (nhằm 23/9 Quý Mão – PL. 2567), tại thiền viện Bồ Đề (số 78/14 đường Bình Giã, P.8, Tp.Vũng Tàu) đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kaṭhina cúng dường đến chư Tăng đã an cư 3 tháng mùa mưa tại bổn tự.

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2697.jpeg (690170 KB)

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự TW, Trưởng Phân ban Tăng sự PGNTK TW, trụ trì chùa Phổ Minh; HT. Thiện Nhân – Chứng minh BTS GHPGVN Tp. Thủ Đức, trụ trì Xá Lợi Phật Đài; HT. Chánh Minh – Chứng minh BTS GHPGVN Tp. Vũng Tàu, trụ trì chùa Bồ Đề; TT. Quách Thành Sattha – UV HĐTS, Phó ban HDPT TW, Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, trụ trì chùa Nam Sơn; TT. Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh BR-VT, trụ trì chùa Phước Hải, TT. Chánh Định – UV ban Hoằng pháp TW, UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Tam Phước, ĐĐ. Minh Tấn – UV HĐTS, Phó ban TTXH TW, UV BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, trụ trì Thiền viện Bồ Đề, Trưởng ban tổ chức; cùng chư tôn đức Tăng trụ trì và đại diện các chùa, quý Tu nữ và đông đảo Phật tử đến tham dự.

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2686.jpeg (472334 KB)

Sau nghi thức lễ bái Tam Bảo, Ban cung nghinh đã cung thỉnh HT. Chánh Minh quang lâm chánh điện Thiền viện Bồ Đề ban thời pháp thoại về “Ba hạng người” đến đại chúng. Theo đó, trong Tăng chi bộ kinh, đức Phật dạy về ba hạng người có mặt ở đời này là:

- Hạng người không có mắt, là người mù tịt về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

- Hạng người có một mắt, là người giỏi về đường đời nhưng mù tịt về đường đạo.

- Hạng người có hai mắt, là người xây dựng được đời sống vật chất và tâm linh.

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2691.jpeg (525467 KB)

Tiếp đó, gia đình thí chủ là Phật tử Tô Văn Ngân – Phạm Thị Nhuần cùng các con là Tô Yến Nga, Tô Hồng Giang cùng quý Tu nữ, Phật tử đội y, bát cùng các vật dụng đi ba vòng khuôn viên thiền viện và hoan hỷ với phước báu cúng dường Đại lễ dâng y Kaṭhina.

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2676.jpeg (2637462 KB)

Buổi lễ dâng y PL.2567 thành tựu viên mãn sau khi Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức Tăng quang lâm chánh điện và tiến hành nghi thức trao y. Trước sự chứng minh của chư Tăng, Phật tử Phạm Thị Nhuận đã có lời tác trình duyên sự của gia đình thí chủ, đồng thời, hai người con là Tô Yến Nga và Tô Hồng Giang đồng đội tam y và bình bát để tác bạch cúng dường y Kaṭhina đến chư Tăng.

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2701.jpeg (482451 KB)

Đại diện chư Tăng nhập hạ tại thiền viện, ĐĐ. Thiện Giàu đảm nhận thọ y với sự tuyên ngôn Tăng sự từ TT. Minh Hạnh và TT. Tâm Lượng.

Kết thúc buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức, ĐĐ. Minh Tấn đã có lời tri ân, cảm tạ đến chư Tôn đức và toàn thể đạo tràng tham dự.

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2704.jpeg (497648 KB)

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2682.jpeg (1013215 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2665.jpeg (491921 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2664.jpeg (646535 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2685.jpeg (533237 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2707.jpeg (824643 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2693.jpeg (457848 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2694.jpeg (536664 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2695.jpeg (381050 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2709.jpeg (835383 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2711.jpeg (740417 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2715.jpeg (948405 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2716.jpeg (879049 KB)

BR-VT: Đại lễ dâng y Kaṭhina tại Thiền viện Bồ Đề - IMG_2702.jpeg (521371 KB)

Tin và ảnh: Định Phúc

Bình luận
| Mới nhất