Đàn Truyền giới Huệ Hưng ( PGNT) chùa Bửu Quang

Sáng ngày Thứ Tư 14/10/2020 tại Chùa Bửu Quang, Tổ Đình Phật giáo nguyên thủy (Nam Tông) Q.Thủ Đức diễn ra lễ Truyền giới (đàn giới biệt truyền Hệ phái Nam tông Kinh) PL 2564 - cho 129/158 vị giới tử PGNT thuộc giới đàn Huệ Hưng ( GHPGVN-TpHCM) vừa trúng tuyển xong. Đại Giới đàn mang tên bậc Giới đức kiêm ưu, Đạo hạnh khả kính, làm biểu tín cho hàng Thích tử đắc giới, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, truyền đăng tục diệm, tiếp ngọn lửa từ bi trí tuệ của Phật Tổ..

Đàn Truyền giới Huệ Hưng của Giới tử PGNT
Tại Tổ Đình Bửu Quang
Bài & ảnh: Chơn Minh & Tấn Phát
Phóng viên trang phat giáo nguyên thủy,com

 Sáng ngày Thứ Tư 14/10/2020 tại Chùa Bửu Quang, Tổ Đình Phật giáo nguyên thủy (Nam Tông) Q.Thủ Đức diễn ra lễ Truyền giới (đàn giới biệt truyền Hệ phái Nam tông Kinh) PL 2564 - cho 129/158 vị giới tử PGNT thuộc giới đàn Huệ Hưng ( GHPGVN-TpHCM) vừa trúng tuyển xong.
Đại Giới đàn mang tên "HUỆ HƯNG", bậc Giới đức kiêm ưu, Đạo hạnh khả kính, làm biểu tín cho hàng Thích tử đắc giới, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, truyền đăng tục diệm, tiếp ngọn lửa từ bi trí tuệ của Phật Tổ..Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời người đi xuất gia. Vượt qua các kỳ sát hạch, đủ điều kiện nhưng có điều kiện vô cùng quan trọng đó là chí thành khẩn thiết cầu được chánh pháp đức Phật ban cho.
Căn cứ theo danh sách thi có 158 giới tử cầu thọ giới pháp thì trúng tuyển 129 người, gồm: 19 Tân Tỳ Kheo chiếm tỷ lệ (14,7%);  25 Tân sadi chiếm tỷ lệ (19,4%
); 85 Tân tu nữ (sadi ni) chiếm tỷ lệ (65,9%). 

BQ.37.jpg (585 KB)DI ẢNH CỐ HT. HUỆ HƯNGBQ.2.JPG (64 KB)BTC cung thỉnh Chư Tôn Đúc quang lâm Chánh Điện
BQ.5.JPG (78 KB)
Chư tôn Đức quang lâm Giới trường Bừu Quang
BQ.6.JPG (58 KB)

Chư Tôn Đức niêm hương trước ban thờ Phật và di ảnh HT.Huệ Hưng
BQ.7.JPG (74 KB)

Giới Tử bái lạy Hội Đồng Thập Sư
BQ.8.JPG (89 KB)

Hội Đồng Thập sư chứng đàn truyền giới

Được biết theo chương trình của Đại Giới đàn Huệ Hưng tại TP.HCM, thì chiều ngày 12/10/2020, Ban Tổ chức Đại Giới Đàn Phật giáo Nam Tông (Tổ đình Bửu Quang) đã đến Việt Nam Quốc Tự để cung thỉnh di ảnh cố Hoà thượng Huệ Hưng về Giới trường Bửu Quang để làm lễ tấn đàn truyền giới. BTS Thành Hội PG.Tp HCM cũng quang lâm thăm viếng giới trường Bừu Quang để xem xét cách tổ chức Giới Đàn PGNT. Sáng 13/10/2020 toàn thể tân giới tử PGNT tập trung tại Việt Nam Quốc Tự để dự lễ khai mạc và buổi chiều cùng ngày BTC Giới đàn đã cung thỉnh Ngài HT. Viên Minh, Ngài HT. Minh Giác sau hết là Ngài HT. Thiện Tâm quang lâm giới trường chùa Bửu Quang ban lời giáo giới, sách tấn đến các giới tử (PGNT). Các giới tử thực tập thiền hành vào tối 13/10 tại giới trường Bửu Quang để an tịnh tam nghiệp trước khi tấn đàn truyền giới vào sáng 14/10/2020.

Buổi lễ truyền giới sáng 14/10/2020 diễn ra trong không khí trang nghiêm Giáo Hội, tham dự chứng minh đàn giới có :

HT.Viên Minh UVTT/HĐCM TW/GHPGVN Chứng minh giới trường Bửu Quang Phật giáo Nam tông Kinh (HT. Đàn Dầu Dàn Sadi-Tu Nữ; Đệ Nhất Tôn Chứng Đàn Tỳ Kheo); HT. Thiện Tâm Phó Chủ tịch HĐTS TW/GHPGVN, kiêm Phó Ban Thường Trực Ban PGQT TW, Phó BTS GHPGVN TPHCM, Trưởng BTC giới trường Bửu Quang (HT Đàn Đầu, đàn Tỳ Kheo); HT. Hộ Chánh UV.HĐTS TW/GHPGVN, Phó Ban Hướng Dẫn Nam Nữ Phật Tử TW GHPGVN (Yết ma A-Xà-Lê đàn Tỳ Kheo; Đệ Nhất Tôn Chứng Đàn Sa di- Tu Nữ ); HT. Minh Giác UV/HĐTS TW/GHPGVN, UVTT/BTS/GHPGVN-TP/HCM, Phó Thường trực BTC giới trường Bửu Quang (Đệ Nhị Tôn Chứng Đàn Tỳ Kheo, đàn Sa di , Tu nữ) ; HT.Thiện Nhân Phó Thường trực BTS GHPGVN Q.9, Phó Ban Tổ Chức giới trường Bửu Quang (Giáo Thọ A-Xà-Lê đàn Tỳ Kheo; đệ tam tôn chứng đàn Sa di –Tu nữ); HT. Bửu Chánh UVTT/HĐTS TW/ GHPGVN, Phó Ban Hoằng Pháp TW/GHPGVN, Phó Viện Trưởng Học viện PGVN tại TPHCM; TT.Thiện Hạnh UVHĐTS TW/GHPGVN, Chánh thư ký giới trường Bửu Quang (đệ Ngũ tôn chứng Đàn Tỳ kheo,  Yết ma A-Xà-Lê đàn Sa di ,Tu Nữ); TT. Thiện Đạt Trụ trì chùa Giác Quang, thành viên BTC giới trường Bửu Quang (Đệ Lục Tôn Chứng Đàn Tỳ Kheo, Giáo thọ A-Xà-Lê Đàn Sadi,Tu nữ); ĐĐ.Thiện Mẫn Phó thường trực BTS GHPGVN Q. Bình Thạnh, Thư ký BTC giới trường Bửu Quang ( đệ lục Tôn chứng đàn sa di – tu nữ) ; TT. Minh Đức Quản sự Chùa  Từ Quang thành viên BTC Giới trường Bửu Quang; TT. Chơn Minh Trụ Trì Chùa Bửu Thắng, thành viên BTC Giới trường Bửu Quang; Đại Đức Minh Châu Thành viên BTC Giới trường Chùa Bửu Quang; ĐĐ Minh Tấn (Ủy viên Thư Ký BTC Giới Đàn; Đệ Thất Tôn Chứng Đàn Sadi-Tu Nữ) cùng chư Tôn HT, Chư Đại Đức Tăng trong HĐCM; BTS Thành Hội PG- Tp/HCM và chư tôn đức Trụ Trì các tự viện PGNT về chứng minh buổi lễ.BQ.11.JPG (80 KB)

Tân Giới Từ Tăng Tỳ Kheo & Sa di
BQ.10.JPG (74 KB)

Tân giới tử thọ giới tu nử

 Trong phát biểu khai mạc giới đàn HT. Thiên Tâm, Trưởng BTC Giới Đàn chùa Bửu Quang bày tỏ niềm tri ân tới Ban Trị Sự TW/GHPGVN, BTG Tp.HCM và hoan hỷ chào mừng chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm  tham dự giới đàn. HT. nhắc nhở chúng giới tử cố gắng tu tập tốt. Ngài sách tấn các giới tử trúng tuyển kỳ thi khảo hạch và mong rằng chúng giới tử đắc giới hãy tu tập tinh tấn hơn và chất lượng hơn. Các giới tự phải tôn trọng sự lãnh đạo chung của GHPGVN đồng thời giữ vững tính biệt truyền của Hệ Phái. Tăng ni giới tử bất kỳ hệ phái nào phải giữ được sự hòa hơp và đoàn kết nội bộ, tham gia góp phần xiển dương Phật pháp (PGNT). HT. biểu dương sư thành công của giới trường là sự đoàn kết và góp sức của tập thể tăng ni giới tử các tự viện PGNT kinh trong Tp và các tỉnh lân cân.


BQ.13.JPG (97 KB)
HT. Thiện Tâm Trưởng Giới Đàn phát biểu khai mạc
BQ.14.JPG (75 KB)

Quang cảnh Giới đàn Huệ Hưng ( PGNT) chùa Bửu Quang
BQ.17.JPG (84 KB)
HT. Bửu Chánh tuyên đọc công đức HT. Huệ Hưng
BQ.18.JPG (95 KB)

HT. Viên Minh phát biều ngợi khen tổ chức giới đàn Huệ Hưng(PGNT)

Thiện Hạnh thay mặt BTC Giới đàn công bố danh sách Tam sư Thất Chứng. HT. Viên Minh cũng ban đạo từ nội dung khen ngơi việc tổ chức Giới đàn Huệ Hưng (PGNT) rất trang nghiêm và thành công. HT. Bửu Chánh cũng nhắc lại công đức của Cố Trưởng lão HT.Luật sư Thích Huệ Hưng (Đồng môn với HT. Tịnh Sự), vị cao tăng thạc đức có nhiều đóng góp đến sự hình thành của GHPGVN thời hiện đại với những câu nói bất hủ “Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất chi túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý”. Nghĩa là, “người biết đủ, dù nằm trên đất cát vẫn an lạc, trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý”.HT. cho biết các giới tử PGNT vô cùng phước báu và duyên lành được thọ giới tại Bửu Quang (Tổ Đình PGNT). Chúc toàn thể giới tử tu hành tinh tấn. Sau phần khai mạc là lễ tấn đàn Truyền giới cho các tân Tỳ Kheo tại Chánh Điện.BQ.16.JPG (59 KB)                                       TT. Thiện Hạnh MC tuyên đọc danh sách Tam sư Thất chứngBQ.22.JPG (68 KB)                                          Tấn đàn Truyền giới cho Tân Tỳ Kheo
 Buổi chiều lúc 13g30 tiếp tục là lễ tấn đàn truyền giới Sadi và tu nữ.. Đến 15g00 lễ truyền giới viên mãn là nghi thức bế mạc giới đàn.


BQ.23.JPG (72 KB)

Tân Tỳ Kheo thọ giới
BQ.25.JPG (66 KB)
Truyền giới cho Sa di và Tu nữ

BQ.26.JPG (75 KB)

Truyền giới cho Sa di và Tu nữ

BQ.28.JPG (79 KB)

Truyền giới cho Sa di và Tu nữ

BQ.29.JPG (82 KB)

Truyền giới cho Sa di và Tu nữ

BQ.30.JPG (87 KB)

Truyền giới cho Sa di và Tu nữ

HT. Thiện Tâm trong phát biểu bế mạc rất vui mừng khi thấy sự thành tựu của Giới đàn Huệ Hưng (PGNT) thay mặt BTC ngài bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến chư tôn đức Tăng ni và sách tấn giới tử về 3 ý nghĩa của đời xuất gia thực hành pháp viễn ly. Các giới tử như chiến sỹ tiên phong dâp tắt lửa Tham , sân ; si; phiền não của chính mình và trong cuộc sống thế tục. Đời sống của bậc xuất gia là đời sống vô cùng quan trọng để biến trần gian thành Tịnh độ , Cực lạc, Niết bàn góp phần cho GHPGVN phát triển bền vững. Tinh thần sống chung hòa hợp vô cùng quan trọng (Tinh thần lục hòa cộng trụ) làm gương sáng cho đời. Sau đó, Hòa thượng nhắc nhở các giới tử  “Sau khi đắc giới, phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật trang nghiêm thanh tịnh, như giữ gìn mạng sống của chính mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng danh là Trưởng tử của đức Như Lai như đức HT. Huệ Hưng đã làm và đạt được”.
 Hòa trong bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa thắm tình đạo vị các tân giới tử đều biểu lộ niềm hân hoan . Đại diện các tân giới tử điển hình như: Tân Tỳ Kheo Thích Phước Đạt (Thuộc Thiền viện Phước Sơn) đai diện các giới tử nam phát biều rất hoan hỷ khi chính thức được gia nhập Tăng Đoàn và sư cho biết sau khi đắc giới sẽ cố gằng hành trì giới luật sao cho tốt đời đẹp đạo. Tân tu nữ cô Nguyên Phúc: cảm thấy rất hạnh phúc khi được thọ giới đàn chính thức là tu nữ và sau khi thọ giới xong xin tri ân Đức Phật, cả hai gửi lời tri ân BTC Giới Đàn Bửu Quang , tri ân sự quan tâm sâu sát của HT Thiện Tâm (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN, Phó Ban Trị Sự Giáo Hội PGVN Tp.HCM, Trưởng Ban Tăng Sự Phật Giáo Nam Tông Kinh, Trưởng Ban Tổ Chức Giới Trường Chùa Bửu Quangtụ hào được trở thành những đệ tử trung thành của Đức Phật Gotama để cùng nhau tu tập giải thoát sinh tử luân hồi cùng góp phần xây dựng Giáo Hội ngôi nhà chung của Tăng ni và phát triền PGNT. Cầu giác linh Hoà thượng chứng minh cho tất cả đàn hậu bối hôm nay phát tâm thọ giới trong giới đàn mang tôn danh Ngài cũng được thanh tịnh và trí tuệ xứng đáng là người kế thừa mạng mạch của Phật giáo trong thời hiện đại”.

BQ.35.jpg (1.52 MB)Phỏng vấn Cảm tưởng của Giới Tử Thích pháp Đạt sau khi thọ giới Tỳ Kheo

BQ.36.jpg (1.34 MB)

Tân Tu Nữ Nguyên Phúc phát biều cảm tưởng

BQ.31.JPG (72 KB)
Truyền giới cho Sa di và Tu nữ

Tiếp theo BTC phát thưởng cho Đại diện ba Giới tử là Sư Phước Đạt (Tỳ Kheo) 58/80 điểm; Sư Phước Nhuần (Sa di) 59/80 điểm và Tu nữ Pháp Độ 66,5/80 điểm . Đây là ba giới tử cao điểm nhất trong kỳ thi viết.

Đại Đức Thiện Mẫn đã đọc báo cáo hoạt động của Giới đàn Bửu Quang trong 3 ngày qua.

Kết thúc giới đàn BTC đã trao đến các giới tử các ấn phẩm và lịch nhận được từ Đại Giới đàn Huệ Hưng ở Việt Nam Quốc Tự.Công việc chuẩn bị cho giới đàn Huệ Hưng tại Chùa Bửu Quang chiếm khá nhiều thời gian  ngần ấy công việc Đại Đức Minh Tấn, Trưởng Ban quản chúng (BTC giới đàn ) với tinh thần cống hiến đều hoàn thành tốt đẹp và viên mãn.
Buổi lễ kéo dài từ sáng và bế mạc lúc 15g chiều cùng ngày, Đàn thọ giới thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của mọi người. Chương trình Giới Trường Chùa Bửu Quang diễn ra đúng kế hoạch và theo hiến chương PG cùng những quy định chung của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Đàn truyền giới khép lại trong tinh thần hoan hỷ của mọi người con Phật.
BQ.33.JPG (74 KB)Các Tân Giới tử chụp hình luu niệm với Hội Đồng Thập Sư

BQ.34.JPG (80 KB)
Các Tân Giới tử chụp hình luu niệm với Hội Đồng Thập Sư

Bình luận
| Mới nhất