Ý nghĩa Lễ Dâng Vải Choàng Tắm Mưa

Sáng ngày Thứ Tư  3-7-2019, (1-6, Kỷ Hợi), Phật lịch 2563, lễ Dâng Vải Choàng Tắm Mưa theo truyền thống Phật giáo Nam tông được tổ chức trang nghiêm tại Thiền viện Bồ Đề (78/14 Bình Giả, P 8, TP. Vũng Tàu,Tỉnh BRVT, VN) dưới sự trợ duyên của Thí chủ: Tu nữ Diệu Nhàn

Ý nghĩa Lễ Dâng Vải Choàng Tắm Mưa

Bài & ảnh: Ths Nguyễn Ngọc Hùng (Kusalapacchā)

           Sáng ngày Thứ Tư  3-7-2019, (1-6, Kỷ Hợi), Phật lịch 2563, lễ Dâng Vải Choàng Tắm Mưa theo truyền thống Phật giáo Nam tông được tổ chức trang nghiêm tại Thiền viện Bồ Đề (78/14 Bình Giả, P 8, TP. Vũng Tàu,Tỉnh BRVT, VN) dưới sự trợ duyên của Thí chủ: Tu nữ Diệu Nhàn. Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Hộ Mỹ, bậc tôn túc trưởng lão Chùa Bửu Quang, Thượng tọa Minh Mẫn, Giảng sư Hv PGVN, GHPGVN cùng chư tôn hiền đức tăng...

bo-de 2.jpg (63 KB)

Chư Tôn Hiền Đức Tăng tại buổi dâng y

bo-de 1.jpg (54 KB)

Đại Đức Thích Minh Tấn cùng chư Tăng tụng kimnh Lẽ bái Tam Bảo

bo-de 4.jpg (68 KB)

Chư Tăng tụng kinh Lễ bái tam Bảo và chúc phúc

                   Theo truyền thống PGNT thì “Rằm tháng Sáu có nhiều ý nghĩa như Bồ tát giáng trần, Bồ tát xuất gia, đức Phật chuyển pháp luân, đức Phật dùng thần thông chinh phục ngoại đạo và lên cung trời Ðao Lợi thuyết tạng Vô Tỷ Pháp độ thân mẫu. “Sau khi thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho chư Thiên trong ba tháng, Ngài đã rời cõi trời Đao Lợi và ngự xuống thành Sankassa” (1).Ðồng thời, cũng là ngày khởi điểm An Cư Mùa Mưa của chư Tăng Phật giáo truyền thống Nam tông.     

                    Tuy nhiên, trước khi bước vào mùa An cư các thầy Tỳ khưu được đức Phật cho phép thọ nhận vải choàng tắm mưa trong một tháng nhân sự việc bà Visakkha thỉnh cầu đức Phật: “Bạch ngài, con muốn dâng vải choàng tắm mưa đến hội chúng... các vị tỳ khưu có các y đã được cất đi, đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa…Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng vải choàng (tắm) mưa đến trọn đời” (2).

Vì lý do này nên đức Phật bảo “Này các tỳ khưu, Ta cho phép vải choàng tắm mưa” (3).

                    Thời gian nhận từ ngày 16 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 6 âm lịch (có cách gọi khác là theo Âm lịch Việt Nam). Vải choàng tắm mưa là chiếc vải quấn quanh người để tắm ngoài trời khi mưa. Vải choàng tắm mưa có “kích thước chiều dài sáu gang tay, chiều rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ (1,50m x 0,625m)” (4). Màu như y casa, không cần may theo qui cách y nội (antaravāsaka).

bo-de 8.jpg (115 KB)

Tác bạch dâng Y tắm mưa đến Chứ Tăng               

Đến ngày chư Tăng an cư mùa mưa thì người cư sĩ hiểu luật có cơ hội tạo phước bố thí hợp thời, đem vải choàng tắm mưa dâng đến chư Tăng. Tùy theo khả năng có thể dâng đủ tất cả chư Tăng, còn không dâng một hay hai vải choàng tắm mưa hoặc nhiều người góp lại dâng mỗi vị vải choàng tắm mưa và vật dụng...” (5).

bo-de 9.jpg (71 KB)

Tác Bạch dâng Huê và Tứ vật Dụng đến chứ Tăng

Lễ dâng y tắm mưa chấm dứt lúc 11g00 cùng ngày ấm tình đạo vị.

bo-de 10.jpg (93 KB)

Chư tăng giáo giới Phật tử

Tài liệu tham khảo

  1. Dhamakitti Rajaguru Thera (Tỳ khưu Chánh Thân Việt dịch) (2010), Sử liệu về Xá-Lợ  răng Phật (DATHAVAMSA), 
    Nxb Tôn giáo, tr 50.Tạng Luật (2014), Bộ Hợp Phần, Đại Phẩm, Chương Y Phục, T2, Nxb Tôn Giáo, tr 181.
  2. Tạng Luật (2014), Bộ Hợp Phần, Đại Phẩm, Chương Y Phục, T2, Nxb Tôn Giáo, tr 181.
  3. Tạng Luật (2014), Bộ Phân Tích Giới Bổn, Bộ Phân Tích Giới Tỳ Khưu, 6.9.9. Điều Học
    Về Vải Choàng Tắm Mưa, Nxb Tôn Giáo, tr 369-370.
  4. Thiện Hậu (Kusalapaccha) (2017), Phật giáo Nam tông Kinh Việt Nam (1938-1963), tr 84-85.
Bình luận
| Mới nhất