Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567

Sáng nay, ngày 4/6/2023 (nhằm ngày 17/4 năm Quý Mão, PL.2567) chùa Giác Hoàng (H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương) long trọng cử hành Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 và đặt bát cúng dường đến chư Tăng Ni.

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0203.jpeg (1230102 KB)

Hiện diện chứng minh đại lễ có Đại đức Minh Tấn - Trụ trì chùa Giác Hoàng, Trưởng Ban tổ chức, Đại đức Hộ Nhãn - trụ xứ Tổ đình Bửu Quang (Tp.HCM) cùng chư tôn đức Tăng ở Bình Dương và Tp.HCM đồng chứng dự.

 

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0214.jpeg (1254826 KB)

Đại lễ được bắt đầu bằng nghi thức lễ bái Tam Bảo của các Tu nữ và Phật tử. Sau đó, Đại đức Định Phúc đã có thời giảng pháp về Ý nghĩa của Đại lễ Tam Hợp đến pháp hội tham dự.

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0209.jpeg (1153953 KB)

Tiếp theo chương trình, chư Tăng quang lâm Phật điện cử hành Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567. Các Phật tử đã thọ trì Tam quy Ngũ giới, cúng dường huê trai tăng.

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0218.jpeg (1180445 KB)

Đại đức Minh Tấn đại diện chư Tăng chứng minh đã có lời đạo từ để sách tấn và tán dương công đức của các gia đình thí chủ, chư Phật tử gần xa về tham dự Đại lễ, đặc biệt là sự tham dự của gần 300 cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (TBS) do cô Nguyễn Thị Cúc hướng dẫn và các thiện tín Câu lạc bộ Tâm Từ Lan Toả do anh Hoằng Khởi - Lê Châu Hiệp hướng dẫn.

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0219.jpeg (791195 KB)

Sau khoá kinh chúc phúc phước lành đến toàn thể đạo tràng tham dự là nghi lễ Mộc Dục bảo tượng sơ sanh của đức Bồ-tát. Chư Tăng, Tu nữ và Phật tử đồng tụng đọc kệ tán dương Đại lễ Tam Hợp để tưởng niệm ba sự kiện xảy ra trong ngày Rằm tháng Tư, đó là sự kiện Bồ-tát đản sanh, Bồ-tát thành đạo và đức Phật viên tịch Níp-bàn.

Trước khi chư Tăng thọ trai, các Phật tử đã đặt bát cúng dường đến 50 vị chư Tăng và Tu nữ.

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0222.jpeg (809000 KB)
Đại lễ Tam Hợp PL.2567 và đặt bát cúng dường đến chư Tăng Ni tại chùa Giác Hoàng đã được thành tựu viên mãn và phước báo tròn đủ đến toàn thể đạo tràng tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại lễ:

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0202.jpeg (1424727 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0204.jpeg (848297 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0205.jpeg (1054544 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0206.jpeg (1028475 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0207.jpeg (985832 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0208.jpeg (1015288 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0210.jpeg (1111227 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0211.jpeg (1197798 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0213.jpeg (1197502 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0215.jpeg (1133264 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0216.jpeg (863787 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0217.jpeg (1220027 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0218.jpeg (1180445 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0219.jpeg (791195 KB)

Bình Dương: chùa Giác Hoàng tổ chức Đại lễ Vesak PL.2567 - IMG_0220.jpeg (968712 KB)

Tin và ảnh: Định Phúc

Định Phúc Spuñño

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất